Minst 14 björnar har sedan 1987 dödats av misstag av forskare. En forskare närmar sig en björn som sövts från helikopter med en bedövningspil. Björnen ska förses med sändare.
Foto: Ove Nyström

Minst 14 björnar har sedan 1987 dödats av misstag av forskare. En forskare närmar sig en björn som sövts från helikopter med en bedövningspil. Björnen ska förses med sändare.

Björn dog efter forskarmiss

Minst cirka 30 rovdjur har dödats av misstag av forskare sedan slutet av 80-talet. Nu uppdagas ett nytt fall från augusti i år. Då skulle forskarna i det skandinaviska björnforskningsprojektet söva en björnunge i Orsa kommun. Men pilen med bedövningsmedlet råkade träffa i buken och björnen avlivades.

Först i tisdags skickades den frysta kroppen in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för undersökning. Det handlar om en årsunge, en hanne på 18 kilo.

– Jag vet inte varför det dröjt så länge, eller om kroppen legat hos polisen eller forskarna, säger Jessica Åsbrink, forskningsingenjör på SVA.

Men hennes undersökning visade att forskarna gjorde en korrekt bedömning när björnen avlivades på grund av bukträffen med pilen.

– Maginnehåll kom ut efter träffen och skulle ha orsakat lidande för björnen, konstaterar Jessica Åsbrink.

Björn och varg har drunknat
Det finns fler exempel på ”forskningsrelaterade” dödsorsaker när forskare söver rovdjur. Det har bland annat inträffat att både björn och varg drunknat i samband med sövning när djuren segnat ner där det finns vatten.

– Det behöver inte ens vara så djupt vatten om olyckan är framme och de i helikoptern inte hinner fram, kommenterar Jessica Åsbrink.

Med tanke på alla sövningar som görs av stora rovdjur är dödsolyckor ovanliga.

Hittar 28 fall sedan 1987
Jessica Åsbrink kan hitta sammanlagt 28 fall sedan 1987 i SVA:s register.

– Då vet jag inte hur många rovdjur som sövts totalt sett. Jag vet inte heller om det redan på 80-talet var plikt på att skicka in alla rovdjurskroppar till SVA, förklarar Jessica Åsbrink.

Majoriteten av de forskningsrelaterade dödsorsakerna gäller björn –14 stycken.

I övrigt har det sedan 1987 dödats åtta lodjur, fyra vargar och två lodjur på grund av forskarmisstag.