Norge ska ha 39 årliga järvkullar. Förra året registrerades 62 järvföryngringar. Sämre går det med björnstammen som bara hade sju kullar med björnungar förra året. Målet är att ha 13 årliga björnföryngringar.
Foto: Statens naturoppsyn (SNO) Norge ska ha 39 årliga järvkullar. Förra året registrerades 62 järvföryngringar. Sämre går det med björnstammen som bara hade sju kullar med björnungar förra året. Målet är att ha 13 årliga björnföryngringar.

Björnarna klarar inte målet i Norge

Björnarna ligger under målet för antalet stora rovdjur i Norge. Det framgår av Rovdatas årliga sammanställning till Miljödirektoratet om läget när det gäller lo, järv, björn och varg.

2019 registrerades 62 järvkullar i Norge. Det är fyra fler föryngringar jämfört med 2018. 
– Stortinget har bestämt ett beståndsmål på 39 årliga kullar, så beståndet låg över målet. Nio kullar togs bort från sina lyor, kommenterar Jonas Kindberg, chef för Rovdata.
Det beräknas ha funnits 334 vuxna järvar i Norge 2019. 

Närmare 150 björnar i Norge 
DNA-insamlingen visar att det fanns minst 148 björnar i Norge 2019. Det är tio fler än 2018. Det fanns 57 honor och 91 hannar. Det beräknas ha fötts sju björnkullar förra året, vilket är en föryngring mindre jämfört med 2018.
– Det är under beståndsmålet, som stortinget bestämt ska vara 13 årliga björnkullar, förklarar Jonas Kindberg. 

Vargföryngringar ligger över målet
Det föddes vargar i sex helnorska revir och fem i gränsreviren mot Sverige vintern 2019-2020. Beståndsmålet är att Norge ska ha fyra till sex årliga valpkullar, varav minst tre ska växa upp i helnorska revir. Om valpar föds i gränsrevir ska kullen räknas med 0,5 till respektive land. Norge har därmed 8,5 kullar, vilket är en ökning med halv kull jämfört med förgående år.
– Beståndet ligger därmed över målet 2019, säger Jonas Kindberg.
Norge har 103 till 106 registrerade vargar, varav 56 i helnorska revir och 47-50 i gränsrevir. 

Färre lokullar under 2019
Resultaten från vinterns inventering av familjegrupper med lodjur väntas snart vara klara. Men Rovdata redovisar nu resultaten från 2019, vilket var 55 familjegrupper, 2,5 färre än föregående år.
– Stortinget har bestämt ett beståndsmål på 65 årliga familjegrupper, så resultatet låg under beståndsmålet på landsbasis, säger Jonas Kindberg.
Rovdata kommer snart med status inför licensjakten på lodjur 2020. Vid starten för licensjakten 2019 beräknades Norge ha omkring 323 lodjur.