Lostammen i Norge har minskat för sjunde året i rad.
Foto: Shutterstock.com Lostammen i Norge har minskat för sjunde året i rad.

Färre lodjur i Norge

Det finns något färre lodjur i Norge. Nedgången är cirka fem procent. År 2018 hade Norge cirka 340 lodjur. Den senaste inventeringen pekar mot att det är 323 lodjur.

I vintras fanns 55 familjegrupper lodjur i Norge, vilket är en nedgång jämfört med det de 57,5 familjegrupper som upptäcktes under den förra inventeringssäsongen.
En familjegrupp består av en moder med en eller flera ungar.

Minskad lostam för sjunde året
Halva familjegrupper är sådana som delas mellan rovviltregionerna i Norge eller Sverige.
– Lodjurbeståndet ligger för sjunde året i rad under det nationella beståndsmålet på 65 årliga familjegrupper, som Stortinget har bestämt, konstaterar Jonas Kindberg, chef för Rovdata.
Sett till antalet familjegrupper beräknas det därmed finnas 323 lodjur i Norge. Detta innan kvotjakten startat och nya ungar fötts.