Svenska Plotthundklubben får använda björndel vid officiella viltspårprov.
Foto: Will Hughes / Shutterstock.com Svenska Plotthundklubben får använda björndel vid officiella viltspårprov.

Björndel i viltspår för plott

Svenska Plotthundklubben har som första specialklubb i Sverige fått möjlighet att använda björndel vid officiella viltspårprov som arrangeras av Plotthundklubben.

Proven är öppna för svenskregistrerade plotthundar, men även för andra raser som är tänkta att användas vid eftersök på björn, skriver Svenska Plotthundklubben i ett pressmeddelande.
Proven är indelade i anlagspår och öppen klass-spår.