Foto: Shutterstock Under fredagen avlystes björnjakten i Jämtland, sedan samtliga tilldelade björnar hade fällts.

Björnjakten avlyst i Jämtland

I dag har licensjakten på björn i Jämtland blivit avlyst hela länet. Det betyder att hela den rekordstora tilldelningen på 220 björnar nu är fälld.

Förra året var tilldelningen 200, men då fälldes bara 166 björnar i de åtta jaktområdena. Delvis på grund av överklaganden som ledde till att jakten tillfälligt stoppades.

I år minskade länsstyrelsen antalet jaktområden till fyra och beslutade redan från början att om det fanns björnar kvar på tilldelningen en månad efter att jakten hade startat, det vill säga den 21 september, skulle områdesindelningen upphävas.

– Vi bedömer att det är av yttersta vikt att samtliga tilldelade björnar fälls för att vända björnstammens ökande trend, har vilthandläggare Emma Andersson på länsstyrelsen förklarat tidigare i Jakt & Jägare.

Största björnen fälldes i Ragunda

Årets licensjaktsbeslut tycks ha varit gynnsamt. När områdesindelningen i onsdags upphävdes var fler än 200 björnar fällda.

Samma dag sköts den största individen under årets björnjakt i Jämtland – en hane som enligt uppgifterna i Rovbase vägde hela 304 kilo. Det var i Ragunda.

Och i dag, fredag, har alltså de sista tilldelade björnarna i länet fällts. Klockan 13.20 avlystes jakten, enligt länsstyrelsens rovdjurstelefon.

– Två överskjutningar ägde rum under jaktens slutskede. De har hanterats enligt den vägledning som vi har fått från Naturvårdsverket i frågan, berättar Emma Andersson.

Den senaste spillningsinventeringen visade att det fanns ett 1 000-tal björnar i Jämtlands län 2020. Det beslutade förvaltningsmålet ligger på 650 djur och det ska uppnås till inventeringen 2025.