Foto: Mostphotos Resultaten från 2019 års björnspillningsinventering visade att det fanns omkring 450 björnar i Västerbotten. Då fattades beslut om att sänka stammen med 100 djur.

Björnjakten – minskad tilldelning i Västerbotten

81 djur får fällas under höstens licensjakt på björn i Västerbotten. Det innebär en minskning från förra årets rekordtilldelning då 91 björnar fick skjutas i länet – men för tredje året i rad sägs målet vara en minskad stam.

I går meddelade länsstyrelsen i Västerbottens län hur stor tilldelningen blir under årets licensjakt på björn.

Det uttalade målet är, för tredje året i rad, att minska björnstammen i Västerbotten. Samtidigt minskar tilldelningen till 81 björnar jämfört med förra årets rekordkvot på 91 djur.

Öster om E45

Av dem får 40 stycken fällas i det jaktområde som ligger väster om E45 och 41 stycken öster om vägen. Länsstyrelsen har också vägt in att fem björnar har fällts i samband med skyddsjakt under våren då de ställt till problem för rennäringen och orsakat kostnader.

Tilldelningen utgår från Viltförvaltningsdelegationens beslut från 2021 om att stammen bör minskas från de 450 till 350 björnar.

Spillningsinventeringen 2024 kommer att visa i vilken mån detta mål uppnåtts.

– Enligt beräkningarna är björnstammen nu på väg ner till målnivån på 350 björnar i länet. Därför kan vi minska takten i tilldelningen något och ändå nå målet till år 2025, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västerbotten.

Ändrad åtel

Reglerna för åteljakt har ändrats och 2023 blir det tillåtet att släppa hund på spår av björn vid åtlar under licensjakten.

– Möjligheten att släppa hund vid björnåtlar har efterfrågats länge. För att undvika att hundar släpps på spår av björnhonor med ungar rekommenderar vi användning av automatiska kameror vid åtlarna, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.