Blyförbud avgörs i Norge

I dag, den 29 januari, presenterar norska stortingets energi- och miljökommitté sin inställning för vad som ska hända med blyförbudet i Norge. Norska jägare väntar spänt på beskedet, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

– Man kan inte komma ifrån att det har varit en lång väg att gå och mycket arbete som lagts ner av både NJFF centralt och från våra förtroendevalda på alla nivåer. Vi håller tummarna för att stortingspolitikerna ger norska jägare anledning till att börja använda blyhagel igen, säger Espen Farstad, informationschef på NJFF.
Det första blyförbudet i Norge kom 1991, då användning vid jakt vid våtmark inte längre var tillåtet. 1999 utökades det med ett förbud på permanent godkända skjutbanor. Först 2009 aktualiserades frågan igen.
Efter valet 2013 inleddes arbetet med att göra något åt blyfrågan, men samtidigt har miljöförvaltningen och enskilda forskare envist hållt fast vid blyhagelförbudet. Debatten har färgats av studier om rester av blyhagel i viltkött och satt folkhälsan i fokus i stället för de miljöaspekter som frågan handlade om från början.