FOTO: MARTIN MECNAROWSKI/SHUTTERSTOCK Naturvärden och fastighetspriser oroar en del av de boende som samlar in namn mot det planerade vilthägnet.

Boendeprotester mot planerat vilthägn

150 personer har skrivit på protestlistan mot planerna på ett 365 hektar stort vilthägn på Lagnö i Trosa skärgård. Motståndarna misstänker att det kommer att bedrivas jakt året om och fruktar att traktens naturvärden ska gå förlorade.

Det är företaget AB Hvalfisken som vill anlägga ett vilthägn på Lagnö i Trosa skärgård i Södermanlands län.

På det 350 hektar stora området, som ska hägnas in med ett två meter högt stängsel, planerar man att hålla 250 dovhjortar, ett 60-tal mufflonfår, vildsvin och kronvilt. För närvarande ligger en ansökan hos länsstyrelsen.

Startat insamling

Men boende i närheten av hägnet har reagerat mot initiativet och tillsammans med Naturskyddsföreningen startat en insamling.

– Med tanke på de djur som listas i ansökan, som vildsvin och mufflon, förstår man att det kommer bedrivas jakt året om. Det ska visserligen finnas stättor över hägnet men jag tror inte det kommer vara så lämpligt att gå in på området, säger Lovisa Westin till Södermanlands Nyheter.

Ingen talerätt

I lördags lanserades en namninsamling på Facebook, som hittills har undertecknats av 150 personer. De som bor i närheten har enligt tidningen ingen talerätt i frågan. Men Lovisa Westin hoppas att namnen kan få betydelse om tvisten hamnar på mark- och miljödomstolens bord.

Viss förståelse

Hon säger sig också ha viss förståelse för att markägaren vill ha avkastning, men tycker att vilthägnet bör resas på någon annan plats.

– Det finns en gräns för hur mycket man kan nyttja naturen, säger Lovisa Westin till Södermanlands Nyheter.