Jakthundsträning i vilthägn innebär en risk för lidande som kan minimeras om hägnen utformas på rätt sätt, och om träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn till djurens behov och förutsättningar, enligt Jordbruksverket.
Foto: Hylte Jakt & Lantman Jakthundsträning i vilthägn innebär en risk för lidande som kan minimeras om hägnen utformas på rätt sätt, och om träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn till djurens behov och förutsättningar, enligt Jordbruksverket.

Rapport om djurskydd i vilthägn klar

Jakthundsträning i vilthägn bör uppfylla kraven i djurskyddslagen. Det tycker Jordbruksverket och Naturvårdsverket, som på uppdrag av regeringen har utvärderat djurvälfärden vid jakthundsträning i vilthägn.

Jakt & Jägare har tidigare berättat om myndigheternas rapport ”Utvärdering av djurvälfärden vid träning av hund på hägnat vilt” som har varit ute på remiss, hos bland andra jägarorganisationerna och andra expertinstanser.
– Min främsta invändning gäller att man i rapporten verkar jämställa djur som är hägnade sedan flera generationer med vilda djur. Det är ett kardinalfel eftersom vi i praktiken talar om mer eller mindre tama djur, har Jens Gustafsson, riksviltsvårdskonsulent på JRF, sagt tidigare.

Kommenterar sin färdiga rapport
I ett pressmeddelande berättar nu Jordbruksverket om sin utvärdering och färdiga rapport.
De har granskat träning av hund på björnar, älgar, harar och vildsvin och bedömer att det finns behov av och nyttor med att få träna och bedöma jakthundar på dessa djur i vilthägn. Samhällsnyttan handlar bland annat om att få fram lämpliga jakthundar för att kunna förvalta viltstammarna, förhindra smittspridning och minska risken för onödigt lidande vid jakt.
Men all användning och hantering av djur kan innebära någon form av stress. Det saknas dock vetenskapligt underlag kring vilken nivå av stress vilt i vilthägn upplever när de används i träning.
– Vi bedömer att det i dagsläget är omöjligt att säga var gränsen går när denna typ av träning utgör ett lidande för de inblandade djuren. Träningen innebär en risk för lidande och denna risk kan minimeras om hägnen utformas på rätt sätt och träningen och hållandet av det hägnade viltet tar hänsyn till djurens behov och förutsättningar, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket i pressmeddelandet.

Bör inte undantas från djurskyddskrav
I Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets uppdrag ingick även att överväga om jakthundsträning i vilthägn ska undantas från kravet i djurskyddslagen om att djur inte får utsättas för lidande.
Myndigheternas bedömning är att träningen inte ska undantas utan att lagen ska följas.
– Vid all träning och hantering av djur finns det risk för lidande om man inte gör det på ett bra sätt. Genom att hålla, sköta och använda djur på ett lämpligt sätt kan risken minimeras och det gäller även vid denna träning och hållning. Träningen i vilthägn bör alltså utformas så att kraven i djurskyddslagen uppfylls, kommenterar Helena Elofsson.