Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vill ha skyddsjakt på en tredjedel av skarvbeståndet i Stockholms skärgård.
Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vill ha skyddsjakt på en tredjedel av skarvbeståndet i Stockholms skärgård.

C-politiker vill öka skarvjakten

Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) vill ha ”strategisk” skyddsjakt på minst 15 000 skarvar i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter.

Det finns uppskattningsvis cirka 25 000 skarvar i skärgården. Gustav Hemming vill ha bort en tredjedel av beståndet. Att länsstyrelsen i år beslutat om skyddsjakt på omkring 1 800 skarvar räcker inte, tycker skärgårdslandstingsrådet.
Gustav Hemming hävdar att skarven skyddsklassning är felaktig och att de många skarvarna försämrar kustfisket.

Måste hållas i schack
– Precis som vi har en förvaltning av älg och arbetar för att hålla vildsvinsbeståndet i schack måste vi hålla skarvbeståndet inom rimliga ekologiska ramar och inte tillåta totalt fri utbredning som kan ha negativ inverkan på ekosystemet, säger Gustav Hemming.
Naturvårdsverkets Krister Mild hävdar i sin tur att det saknas bevis för att färre skarvar ger mer fisk. Fiskeproblemen har att göra med mänskligt orsakade störningar i ekosystemet, säger han till Dagens Nyheter.
– Det måste finnas motiv för skyddsjakt, som ekonomisk förlust av uteblivet fiske. Men det är svårt att visa då det inte finns bevis för att skarven påverkar fiskbeståndet, annat än vid kolonier i häckningstid, kommenterar Krister Mild.