Fredrik Sandin har inga egna problem med varg, men tycker att alla måste sätta sig in i de drabbades situation.
Foto: Shutterstock Fredrik Sandin har inga egna problem med varg, men tycker att alla måste sätta sig in i de drabbades situation.

Centerkrav om kraftigt minskad vargstam

Stämman klubbade mål om avskjutning

Högst 150 vargar, eller 15 revir, på sikt och stopp för överklaganden av skyddsjakt från de som inte berörs. Fredrik Sandin från Vännäs är en av frontpersonerna för Centerpartiets nya vargpolitik.

Fredrik Sandin är jägare, skogsägare och ordförande för Centerpartiet i Vännäs i Västerbotten.
Under helgens Centerstämma tog han kraftfullt sida för en minskad vargstam.
Bland annat sa han:
– Det kan inte vara så att vargen ska vara vid Mälaren eller i Stockholm innan man börjar agera. Rösta för en mindre vargstam tack!

Moraliskt ställningstagande
När Jakt & Jägare når honom under onsdagen understryker han att det rör sig om ett moraliskt ställningstagande.
– Vi har inga egna problem med varg här, man jag följer ju debatten och har bekanta neråt landet som berättar om hur det är. Man förstår ju allvaret då de inte ens vågar släppa hunden, säger han och tillägger:
– Som politiker måste man ha större kapacitet än att bara se runt fötterna, man måste kunna ta till sig en större bild och människors situation.

”Vi måste ju hjälpa”
Det var när han gick igenom motionerna i ämnet som vidden av problemet stod klart för Fredrik Sandin.
Han bestämde sig för att lyfta frågan.
– Jag pläderade utifrån: ”Hur tänker ni i fredade län? Vi måste ju hjälpa de som råkar illa ut”.
Nu finns det ett stämmobeslut på att Centern i ett första steg ska arbeta för en vargstam på högst 170 djur. I ett andra steg handlar det om högst 150 vargar eller 15 revir.
Fredrik Sandin känner sig tillfreds över att ha vunnit gehör.
– Det märkliga är att det har tagit så lång tid för många politiker och riksdagspartier. Problemet är ju knappast nytt, säger han.