Dags att avreglera den statliga vargstammen? Lägg ut rovdjursförvaltningen på koncession till lämpliga markägare, som skogsbolag. Då kan vargstammen flyttas till stora inhägnade koncessionsområden, föreslås det i ett debattutspel.

Dags att avreglera den statliga vargstammen? Lägg ut rovdjursförvaltningen på koncession till lämpliga markägare, som skogsbolag. Då kan vargstammen flyttas till stora inhägnade koncessionsområden, föreslås det i ett debattutspel.

Dags att ”privatisera” vargarna?

”Låt privata intressen ta över rovdjursförvaltningen.” Det föreslår jägaren Björn Öberg, advokat, specialiserad på avregleringar inom infrastruktur, i ett debattinlägg i Dagens Nyheter.

Förvaltningen av de statliga rovdjuren i Sverige borde istället ske inom särskilda koncessionsområden med jakträtt, tycker Björn Öberg.

I Afrika sker förvaltningen av viltstammarna bäst inom stängslade områden, framhåller han.

”I Sverige finns stora markområden som skulle kunna möjliggöra en liknande reglerad förvaltning”, skriver Björn Öberg.

Han föreslår att svenska staten lägger ut rovdjursförvaltningen på koncession till lämpliga markägare, som skogsbolag.

Vargarna flyttas till stora hägn
”Uppdraget skall vara förenat med jakträtt och stå under Naturvårdsverkets tillsyn. De rovdjur som är oönskade i andra delar av landet skall förpassas levande till dessa stora inhägnade koncessionsområden, istället för att skjutas eller, som i ett aktuellt fall, bussas tillbaka ett antal gånger till Junsele”, skriver Björn Öberg i Dagens Nyheter.

Den viltvårdsavgift som jägare betalar för jaktkortet skulle kunna gå till att förverkliga denna förvaltning, resonerar han.

 

Hela debattartikeln kan läsas här: