Dansk representationsjakt skattefri

Danska skattemyndigheter har slopat beskattningen av representationsjakt. Detta enligt ett utslag i Landskatteretten.

Om en  dansk affärsman blir inbjuden till jakt är han/hon från och med nu inte skyldig att betala skatt för värdet av detta deltagande. Det förutsätter att det primära syftet med jakten är chansen att få prata affärer och nätverka, meddelar Danmarks Jeagerforbund.

Lägre instans vill beskatta

Inbjudan till jakt affärsmän emellan har varit mycket populärt i Danmark liksom i Sverige.

Lägre danska skatteinstanser har tyckt att dessa representationsjakter ska beskattas. Skattemyndigheterna har jämfört jakten med att affärsfolk blir inbjudna till värdefulla studieresor och inte behövt betala. Men studieresor har då ett ekonomiskt värde, menar skattemyndigheterna.