”Det gäller att fånga specialisterna”

Fiskeriverket har lyckats skapa en nästan sälfri zon genom skyddsjakt med fälla i kombination med sälskrämmor i det trånga inloppet till Norafjärden, norr om Härnösand.

Sälskrämmorna alstrar ljud i vattnet och hörs bara av sälarna, fisken påverkas inte. Men enligt fiskeriverkets Arne Fjälling är sälar anpassningsbara.
– De kan sticka huvudet ovanför vattenytan och de kan vänja sig vid ljudet. De kan också hålla sig intill en fiskebåt där turbulensen i vattnet stör ut ljudvågorna, säger Arne Fjälling till Upsala Nya Tidning, UNT.

Fåtal specialister
Försöket kombinerades därför med skyddsjakt där man fångade sälar levande i fällor och avlivade dem. På det sättet kom man åt just de sälar som orsakade problemen för yrkesfiskarna.
– Vi har filmat mycket under vattnet och kommit fram till att det är ett fåtal specialister bland sälarna som gör störst skada, säger Fjälling.
Han bedömer att om man lyckas fånga och avliva rätt djur så skulle de nuvarande tilldelningarna för säljakt räcka för att lösa fiskarnas problem. Arne Fjälling hoppas också på utvecklingen av fiskeredskap som hindrar sälarna att stjäla fångsten.

Skrämmorna hjälper inte
Men Hans Holmström, yrkesfiskare i Öregrund ser inte nya redskap och sälskrämmor som någon lösning på problemen.
– Jag testade sälskrämmor tidigare men sälarna lärde sig snabbt och på någon dag var de tillbaka igen. Och sälsäkra redskap finns inte, säger han till UNT.
Under 70-talet fanns runt 3 000 gråsälar i Östersjön. Våren 2008 hittadedes drygt 22 300 stycken.
Fiskeriverket bedriver sedan många år projekt för att utveckla fiskeredskap och sälskrämmor. Först sattes skrämmorna intill fiskredskapen, men då började sälarna förknippa ljudet med mat.