Ökad dialog och högre krav skulle ge färre vildsvinsskador på jordbruksmark, menar Sven-Olof Sandberg.
Foto: Shutterstock & privat Ökad dialog och högre krav skulle ge färre vildsvinsskador på jordbruksmark, menar Sven-Olof Sandberg.

Dialog behövs om vildsvinen

För att minska vildsvinsskadorna på jordbruksmark behövs bättre framförhållning, ökad dialog mellan jordbrukare och jägare och högre krav på jägarna. Det anser JRF:s Skånedistrikts ordförande i en debattartikel i ATL.

”Vildsvin är i dag förmodligen det viktigaste jaktviltet i södra Sverige. Tyvärr har vildsvinens utbredning även fört med sig skador på framförallt jordbruksmark”, inleder Sven-Olof Sandberg, ordförande i Jägarnas Riksförbunds Skånedistrikt, sin debattartikel.
Han menar att det finns tydliga incitament för markägare att i god tid kontakta jägare och att sätta sig ner och diskutera bland annat vilka nivåer som man vill ha på viltstammarna.

Måste våga ställa krav
”Markägarna måste också våga ställa krav på dem som jagar på marken. Det kan röra sig om att öka jakttrycket under för lantbruket känsliga perioder, eller att minska det totala vilttrycket – vilket i så fall också bör avspeglas i ersättningen för jakträtten”, skriver Sandberg.