En av vargarna i Kolmårdens djurpark tar igen sig i solgasset. Om valpen efter den vargen ska sättas ut hos vilda vargar sker det tidigast 2012. Det är beskedet från Svenska Djurparksföreningen.
Foto: Roine Magnusson En av vargarna i Kolmårdens djurpark tar igen sig i solgasset. Om valpen efter den vargen ska sättas ut hos vilda vargar sker det tidigast 2012. Det är beskedet från Svenska Djurparksföreningen.

”Djurparksvargar sätts ut tidigast 2012”

Det går tungt för den svenska vargpolitiken. Djurparksvalpar ska planteras ut redan i vår, är miljöminister Andreas Carlgrens besked.  Men hos Svenska Djurparksföreningen är man förvånade över Carlgrens utspel och säger nej till planerna.
– Ingen på ministernivå har pratat med oss om saken. Vi måste först få prova om det överhuvudtaget är möjligt att plantera ut valpar, säger Mats Amundin.

Han är verksam vid Kolmårdens djurpark och stamboksförare och koordinator för den svenska djurparksaveln. Han är också knuten till Linköpings universitet, som professor i zoologi.
När Andreas Carlgren på torsdagen meddelade att fem vargvalpar från djurparker ska planteras hos vilda vargar redan i vår, möttes beskedet med tillfredställelse av bland andra EU:s miljökommissionär, Janez Potocnik. I både radio och TV välkomnade han planerna.
Hos Mats Amundin och hans kollegor på Svenska Djurparksföreningen togs dock nyheten emot med stor förvåning.

Ögonbrynen åkte upp 
– Ögonbrynen åkte verkligen upp i pannorna på oss. Det här känns förhastat av Carlgren, för det är mängder med saker som måste redas ut innan vi är beredda att ge oss in i ett så här kontroversiellt projekt, säger Mats Amundin.
Han framträdde i Vetenskapsradio under fredagen och hävdar att han talar för Djurparksföreningen.
– Jag talade med min chef, ordföranden Mats Höggren, under förmiddagen och han har ingen avvikande uppfattning. Vi måste få utreda saken ordentligt innan vi är beredda att delta i projektet, säger Mats Amundin.

Rädda för opinionen 
Det är flera aspekter som Djurparksföreningens företrädare grubblar kring. De är bland annat rädda för vilken opinionen blir om det visar sig att de bortadopterade valparna överges eller rent av blir ihjälbitna av sina vilda fosterföräldrar.
– Det har gjorts försök i USA med rödvarg och prärievarg men inte med gråvarg, som vi kallar vår svenska varg. Vi måste få göra skarpa försök i djurpark där vi sätter in främmande valpar hos vargar med egna kullar, säger Mats Amundin.
Så vitt han vet föds det sex kullar i de svenska djurparkerna i vår. Eventuellt kan det tillkomma bonuskullar, om äldre par också får till det med kärleksakterna. En idé är att djurparkerna byter vargvalpar med varandra i experimentet.
Försök av den här typen måste genomföras med hjälp av vargforskarna och kontrolleras av myndigheter som övervakar djuretiska aspekter.

”Måste få acceptans” 
Djurparksföreningen vill inte heller delta i projektet, om det finns en allmän opinion emot utplantering av valpar.
– Konsensus kan vi kanske aldrig nå i vargfrågan, men vi måste åtminstone få acceptans för planerna – även hos kritikerna. Vi måste få med lokalbefolkningen och berörda människor och det är en process som kan ta flera år, säger Mats Amundin.
Dessutom finns det inom Djurparksföreningen ett klart uttalat krav: Vargarna som sätts ut får inte skjutas under licensjakt, innan de gått in i aveln.
– Det vore väldigt osmart att skjuta dem direkt när de vandrar ut från sina fosterföräldrars revir. Då har ju hela insatsen varit förgäves, säger Mats Amundin.

• Men hur ska det gå till praktiskt? Ingen vet väl var ungvargarna befinner sig när de vandrar ut.
– Nä, just det. Det är en av frågorna vi vill ha svar på – hur har man tänkt sig det hela? Det finns mängder med frågor att reda ut i det här projektet, svarar Mats Amundin.

Vild varg släpptes in i djurpark 
Den svenska stammen av djurparksvargar kommer ursprungligen från ett finskt par och ett svensk par som infångades på 1950- och 1960-talen. Sedan tillfördes en rysk tik 1985 som fick en kull.
Dessutom har det tillförts en estnisk och två lettiska tikar.
Det finns dock omständigheter som gör att genetiker måste svara på om det överhuvudtaget är bra att använda alla svenska djurparksvargar i ett sådant här projekt. Det finns nämligen släktskap mellan de vilda vargarna i Skandinavien och djurparksvargarna.
– År 2003 dök det upp en löpande vargtik utanför en djurpark i Norge. Hon uppvaktade en hane innanför stängslet. Trots att alla avrådde, släppte man in henne och hon parade sig med hanen. De valparna spreds ut i svenska djurparker. Därför kan det vara direkt olämpligt att sätta ut valpar med vissa gener, men där för vi just nu en diskussion med genetikerna vid Stockholms universitet, säger Mats Amundin.

Jordbruksverket ringde 
När Vetenskapsradions intervju med Mats Amundin sändes på fredagen ringde man från Jordbruksverket. Nu har ett möte mellan Djurparksföreningen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket planerats in.
– Tidigare har vi bara diskuterat olika scenarior med vargforskarna. Vi hade naturligtvis helst pratat med de berörda ministrarna, men dem har vi inte haft några samtal med, säger Mats Amundin.
Han spår att utsättning av svenska djurparksvalpar kan bli aktuell tidigast 2012.
– Först ska vi genomföra försöken. Sedan ska vi ta en remissrunda i föreningen och se vad de olika djurparkerna tycker. Kanske finns det en majoritet för att man bör vänta ytterligare något år innan planerna genomförs, säger Mats Amundin.

Inte en uppgift för ministern 
Miljöminister Andreas Carlgren meddelar via sin pressekreterare, Lennart Bodén, att det inte är en ministers uppgift att föra samtal om hur olika politiska beslut ska genomföras praktiskt.
– De här samtalen ska ske på tjänstemannanivå ute på de inblandade verken, säger Lennart Bodén.
När Andreas Carlgren och Naturvårdsverket före jul höll presskonferens om utplanteringsplanerna, ställde Jakt & Jägares utsände, Dan Törnström, en direkt fråga:
– Har ni fört samtal om det här med djurparkerna?
– Ja, var svaret.

Hotar vargjakten? 
Men hos Mats Amundin och de övriga i Djurparksföreningen tas alltså gårdagens besked om inplantering av fem djurparksvalpar emot med förvåning.
– Det blir ingen utplantering av svenska djurparksvargar i vår, är Mats Amundins kommentar.
Vargforskaren Olof Liberg suckar när han hör om saken.
– Då blir det sannolikt ingen vargjakt nästa år. Risken är stor att EU stoppar jakten, säger Liberg.