Döda älgar från Tibro undersöks av SVA

Minst sex döda älgar har hittats i trakterna vid Tibro utanför Skövde. Spår kring kropparna visar att älgarna lagt sig ner och dött, enligt Radio Skaraborg.
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, har kunnat konstatera att älgarna haft höga halter av kolibakterier i lungorna och levern.

Dessutom hade älgarna förstorade mjältar och blodfyllda lungor.

Kropparna ska nu undersökas mer grundligt av SVA.

Det finns ännu ingen förklaring till vad som orsakar älgdöden utanför Tibro

– De förstorade mjältarna kan tyda på infektion. Vi luskar också på om det kan ha att göra med vad de äter, säger SVA:s Jonas Malmsten till Aftonbladet.

Tidigare var det många älgar som dog i den så kallade Älvsborgssjukan, som karaktäriseras av tarminflammation samt sår i munhålan och matstrupe.

Den naturliga dödligheten hos älg ligger på cirka två-fyra procent. Med en vinterstam på omkring 250 000 älgar skulle då den naturliga dödssiffran bli 5 000-10 000 älgar.

Klövvilt drabbas av diarréer

Diarréer är den vanligaste sjukdomen hos de rådjur som skickas in för undersökning till SVA.

Nu framförs teorier om att både rådjur och älgar drabbas av magstörningar på grund av vintergrödor med raps.

Men SVA rapporterar att de även får in diarrésjuka rådjur från områden där raps inte odlas.

Dödligheten på grund av diarrén verkar inte vara så stor, enligt SVA. Men det finns flera rapporter om djur som är extremt magra och muskelfattiga. Djuren blir då oätliga. Men det finns inget som tyder på att kronisk diarré hos rådjur och älgar är en sjukdom som kan överföras till människa.