Förvaltningsrätten i Luleå går på länsstyrelsens linje och anser inte att förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda, vad gäller de närgångna vargarna som rör sig i kommunerna Bollnäs och Ovanåker.
Foto: Shutterstock Förvaltningsrätten i Luleå går på länsstyrelsens linje och anser inte att förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda, vad gäller de närgångna vargarna som rör sig i kommunerna Bollnäs och Ovanåker.

Domstol medger inte heller skyddsjakt

Gäddviks-Norrbys byalag och Ovanåkers kommun har överklagat länsstyrelsen i Gävleborgs beslut att inte tillåta skyddsjakt på närgångna vargar. Än så länge har förvaltningsrätten hunnit avslå ett av överklagandena.

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade förra veckan att säga nej till sex ansökningar om skyddsjakt på flera vargar som uppehåller sig i kommunerna Ovanåker och Bollnäs, trots att vargarna bland annat har revirmarkerat inne på gårdar och rört sig nära människor som har rastat sina hundar.
Än så länge har Gäddviks-Norrbys byalag och Ovanåkers kommun överklagat. De vill att förvaltningsrätten ska ändra på länsstyrelsens beslut eftersom vargarnas närgångna beteende gör att många i bygden upplever stor oro.
”Ovanåkers kommun anser att länsstyrelsen i sitt beslut lagt allt för stor vikt vid detaljer som för många meter från observationer och brist på dokumenterade skador. Länsstyrelsen har inte lagt tillräckligt stor vikt i sin bedömning gällande hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra skäl överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social karaktär”, skriver miljö- och byggchefen Mattias Bergström i Ovanåkers kommun i sin överklagan.

Inget skäl för skyddsjakt
I tisdags avslog förvaltningsrätten i Luleå byalagets överklagan, med motiveringen att utredningen i målet inte ger stöd för att vargarna i området har uppvisat ett oönskat beteende på det sätt som skulle kunna utgöra skäl för beslut om skyddsjakt. Vargarna anses helt enkelt inte tillräckligt farliga.
”Förvaltningsrätten har stor förståelse för det obehag och den rädsla närhet till vargar kan medföra. Mot bakgrund av den restriktivitet som ska råda vid beslut om skyddsjakt efter varg, som även ska stå i proportion till de behov som motiverar undantaget, bedömer dock förvaltningsrätten att det inte framkommit att förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda i aktuellt fall”, går att läsa i domen.
Överklagan från Ovanåkers kommun inkom i går förmiddag, så den har förvaltningsrätten ännu inte tagit ställning till.

Ny ansökan om skyddsjakt
Dessutom skickade Ovanåkers kommun några timmar senare in en ny ansökan om skyddsjakt på samma närgångna vargar till länsstyrelsen. Anledningen är att kommunen har fått in fyra nya rapporter om observationer sedan den förra skyddsjaktsansökan gjordes, alltså totalt 31 klagomål på varg.
”Iakttagelser som kommit in visar på att varg rört sig inom 30 m från personer i bygden, mer än en gång. Att det rör sig varg så pass nära bostäder och invånare hämmar tryggheten och skaparen social oro bland boende. Kommunen anser att situationen i området är så pass allvarlig att det befaras att invånare väljer andra alternativ till boende och att landsbygden avbefolkas”, skriver miljö- och byggchefen Mattias Bergström till länsstyrelsen.