Vem rår om rätten att förvalta jakt och fiske i fjällen. Det ska nu provas i domstol.
Foto: Shutterstock Vem rår om rätten att förvalta jakt och fiske i fjällen. Det ska nu provas i domstol.

Domstol provar jakt- och fiskerätt i fjällen

Sameby stämmer staten

I maj kommer den infekterade frågan om jakt- och fiskerätt på statlig mark i fjällen upp till domstolsprövning. Domen kan komma att bli prejudicerande, skriver Västerbottens-Kuriren.

Tvistefrågan är vem som ska förvalta jakten och fisket i fjällvärlden, staten eller samebyarna.
Saken har varit en stridsfråga framförallt sedan 1992, då regeringen gav speciellt utsedda återförsäljare rätt sälja jakt- och fiskekort ovan odlingsgränsen. Samebyarna rasade och pekade på att de hade urminnes rätt till förvaltningen och att de förlorat en stor inkomstkälla.

Vill ha ensamrätt på förvaltningen 

Den 27 maj kommer ärendet upp i Gällivare tingsrätt. Girjas sameby i Norrbotten har stämt staten och vill få fastslaget av domstolen, att samebyn har ensamrätt på jakten och fisket i fjällvärlden.
– Utgångspunkten är att en lokal förvaltning av våra naturresurser skall ske av de lokala samhällena, en framgång i domstolen kommer inte innebära att jakten upphör på marker som förvaltas av staten utan enbart att samebyn i stället för staten äger förvaltningen, säger Jörgen Jonsson, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, till Västerbottens-Kuriren.
Samebyarnas medlemmar har rätt till fritt fiske och jakt på markerna. Den här striden handlar om vem som har rätt till förvaltningen.

 ”Finns ingen rättsregel”

Jägareförbundet i Norrbotten emotsätter sig samebyns krav. Förbundet vill ha en återgång till reglerna som gällde före 2007, då det fanns restriktioner för utländska jägare.
Staten bestrider sig också samebyns krav.
– Någon rättsregel av det slag som Samebyn påstår finns inte. Samebyns talan är ett uttryck för ett politiskt krav, snarare än ett rättsligt, säger statens advokat Hans Forssell, till Västerbottens-Kuriren.