Det döda vildsvinet på Gotland som transporterats bort från vägkanten visade tecken på att vara trafikdödat. Hur vildsvinet kom till ön är ett mysterium. Länsstyrelsen påminner nu om att vildsvin inte får finnas på ön.
Foto: Cecilia Schelin Seidegård Det döda vildsvinet på Gotland som transporterats bort från vägkanten visade tecken på att vara trafikdödat. Hur vildsvinet kom till ön är ett mysterium. Länsstyrelsen påminner nu om att vildsvin inte får finnas på ön.

Dött vildsvin hittat på Gotland

”Kan vara ett skämt eller illegal utsättning”

I fredags kväll påträffades ett dött vildsvin vid en väg i Dalhems socken på Gotland. Länsstyrelsen vill nu kraftsamla för att hindra en etablering av vildsvin på ön. Myndigheten uppmanar allmänheten att rapportera in om det sett vildsvin. Vildsvin tillåts inte på Gotland.

– Vildsvin ska helt enkelt inte finnas på ön. Nu måste vi kraftsamla för att hindra ytterligare spridning. Viltförvaltningsdelegationens hållning är absolut nolltolerans för vildsvin på Gotland, kommenterar landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett pressmeddelande.
Det var sent på fredagskvällen som länsstyrelsen tog emot en anmälan att ett dött vildsvin hittats vid vägkanten i Dalhem.
Landshövdingen är Cecilia Schelin Seidegård är personligen engagerad i vildsvinsmysteriet. Hon var ute och fotograferade det döda vildsvinet när det körts bort från fyndplatsen.

Troligen ett trafikdödat vildsvin
– Det svin som nu hittats är med all säkerhet ett vildsvin och inte någon korsning. Djuret är årsgammalt och föddes i somras. Kroppen har skador som tyder på att det blivit påkört, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.
Hon undersökte det döda vildsvinet under onsdagen.
På Gotland har det sedan 1990-talet förekommit en del korsningar mellan tam- och vildsvin. Korsningsgrisarna fanns ursprungligen i ett hägn. År 2002 blev det tillståndspliktigt att hålla sådana korsningsgrisar i hägn.
Vildsvin har endast konstaterats i ett fåtal fall under de senaste åren.

”Kan vara ett skämt”
– Det här hittade döda vildsvinet kan vara dumpat vid vägen som ett skämt, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.
Liknande tilltag har gjorts tidigare med döda grävlingar som slängts i vägdiken, berättar hon för Jakt & Jägare.
– Det här vildsvinet kan annars komma från ett illegalt hägn som det rymt från, eller satts ut av någon som vill ha vildsvin som vilt på Gotland, tillägger Mimmi Skog.
Redan sedan tidigare har länsstyrelsen gjort klart att vildsvin inte får finnas på ön.– Ska man gå tillbaka i tiden hör egentligen inte ens rådjuren hemma på Gotland, kommenterar Mimmi Skog.