Ersättning till eftersöksjägarna kan komma att tas från viltvårdsfonden, som finansieras med jägarnas egna jaktkortsavgifter.
Foto: Rickard Lundberg Ersättning till eftersöksjägarna kan komma att tas från viltvårdsfonden, som finansieras med jägarnas egna jaktkortsavgifter.

Eftersök kan bekostas av viltvårdsfonden

De svenska eftersöksjägarna har sedan länge frågat efter ersättning för arbetet med att rycka ut och avliva trafikskadat vilt. I dagsläget ges ersättning enbart om det är statens vilt det handlar om – älg, hjort och de större rovdjuren. Handlar det om exempelvis rådjur eller vildsvin blir det inga pengar.

Förslag finns nu på att ersättning till eftersöksjägarna kan komma att bekostas av viltvårdsfonden.

En utredning har även tillsatts för att se över möjligheterna att finansiera eftersöken via bilägarnas trafikförsäkring.

Det innebär att det i själva verket är jägarna själva som betalar ersättningen för eftersöken. Kritik har riktats mot förslaget.

”Väl medveten om kritiken”

– Jordbruksministern är väl medveten om kritiken när det gäller att använda medel ur viltvårdsfonden till ändamålet och ser det endast som en kortsiktig lösning för att förhållandevis snabbt kunna stötta denna viktiga verksamhet. Samtidigt ger eftersöken på trafikskadat vilt jägarna en bra goodwill som kommer hela jägarkollektivet tillgodo, kommenterar Anna Tofftén, ansvarig på jordbruksdepartementet till Svensk Jakt.

”Magstarkt låta jägarna betala”

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen tycker att lösningen ger smolk i glädjebägaren. Han anser att pengarna borde ha tagits ur statskassan om det ändå handlade om en tillfällig lösning. Att jägarna ska stå för sin egen kostnadsersättning tycker han är magstarkt. Han är dessutom orolig att utredningen kring att finansiera via trafikförsäkringen kan ta flera år.