Från och med den 14 juni ska rapportering av fälld eller påskjuten gråsäl endast ske till Naturvårdsverket.
Foto: Shutterstock Från och med den 14 juni ska rapportering av fälld eller påskjuten gråsäl endast ske till Naturvårdsverket.

Enklare att rapportera fälld gråsäl

Regeringen har i dag beslutat att ta bort kravet på rapportering av fälld eller påskjuten gråsäl till länsstyrelsen. Under återstoden av årets licensjakt på gråsäl ska rapportering endast ske till Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverkets beslut om licensjakt ska den som fällt en gråsäl rapportera det till Naturvårdsverket så snart som möjligt.
Och enligt 6 § jaktförordningen ska fälld eller påskjuten gråsäl dessutom rapporteras till länsstyrelsen.
Det har inneburit att den som jagar gråsäl måste rapportera till båda myndigheterna.

”Förenkling för den enskilde jägaren”
– Naturvårdsverket har hemställt att regeringen ska åtgärda den dubbla rapporteringsskyldigheten. Att ta bort kravet på rapportering till länsstyrelsen innebär en förenkling för den enskilde jägaren, samtidigt som licensjakten alltjämt övervakas på lämpligt sätt, kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson beslutet i ett pressmeddelande.
Ändringen träder i kraft den 14 juni.
Årets licensjakt på gråsäl får pågå till den 31 december.