Enklare ta vapen genom tullen

Det ska bli enklare för jägare och tävlingsskyttar att ta med vapen innanför Sveriges gränser, enligt ett förslag till ny föreskrift från Tullverket.

Förslaget till ny föreskrift, som nu är ute på remiss, kommer att innehålla utvidgade möjligheter för jägare och tävlingsskyttar som temporärt för in eller ut skjutvapen att anmäla in- och utförsel av skjutvapen på anvisat formulär på Tullverkets webbsida i förväg, skriver Tullverket.
Detta ska gälla jägare och tävlingsskyttar som är bosatta i annat EU-land eller Norge och har ett innehavstillstånd i hemlandet. Det innebär också att när anmälan har gjorts på Tullverkets webbplats behöver vapeninnehavaren inte anmäla det vid röd punkt vid in- eller utförsel av vapnet. Denne behöver inte heller uppsöka ett tullkontor vid gränspassagen.