Det stora vilthägnet i Eriksberg har mycket fint klövvilt. Bland annat dovhjortar kan jagas i det tusen hektar stora hägnet.
Foto: Rickard Lundberg Det stora vilthägnet i Eriksberg har mycket fint klövvilt. Bland annat dovhjortar kan jagas i det tusen hektar stora hägnet.

Eriksberg till salu för minst 60 miljoner

Eriksberg i Blekinge, med ett av de största vilthägnen i norra Europa, är till salu för minst 60 miljoner kronor.
Vilthägnet omfattar cirka 1 000 hektar.
Djurlivet är imponerande, med fina exempel på kapitala kron- och dovhjortar, visenter, vildsvin och mufflon.
På 1600-talet var gården av betydande storlek.

Gården hette Mara fram till 1781. Den fick då sina säterirättigheter och namnet Eriksberg genom sin ägare, greve Erik Ruuth.

Under århundrandena har gården brukats på många olika sätt. Förutom jordbruket är skogsbruk, stenbrytning, jakt och fiske viktiga näringar.

Eriksberg köptes 1938 av den kände naturfilmaren och författaren Bengt Berg. Bengt Berg ägnade sig även åt uppfödning av hjortar. Detta medförde att hela området hägnades in.

Sedan 1996 ägs och förvaltas Eriksberg av den ideella stiftelsen Skogssällskapet, som bildades 1912 för att främja skogshushållning och uthålligt skogsbruk.

Turism, jakt och fiske

Skogssällskapet har drivit och utvecklat gårdens mångfald i form av turism, jakt, fiske, skogsbruk och naturvård i samråd med bland annat forskare.

Skogssällskapet har nu valt att renodla sin verksamhet och slopa viltreservatet. Därmed är hela Eriksberg till salu.

Skogssällskapets informationschef, Sverker Johansson, berättar i lokaltidningarna att de letar efter köpare runt hela Östersjön.

Han räknar med att prislappen kommer hamna på mellan 60 och 100 miljoner kronor.

Den nya ägaren, kommer att kunna driva Eriksberg efter eget huvud. Men Skogssällskapet kommer inte att sälja till högstbjudande. De vill veta köparens intentioner. Till bilden hör att länsstyrelsen har bildat naturreservat i delar runt området för att skydda de värden som finns i naturen.

En handfull anställda berörs av beslutet. Men även de jaktelever som gör sin praktik på Eriksberg riskerar att förlora den möjligheten.

Eriksberg har drivit hägnet med pengar både från turism och jakt. Det handlar om allt från barnfamiljer, som åkt runt området i egna bilar och lyssnat på information från CD-skivor, till jägare som bedrivit smygjakt och stora drevjakter.

Monstergäddor fångade

På Eriksberg har hågade även kunnat ägna sig åt fiske, bland annat gäddor i världsklass har fiskats här. Det handlar om monster på över tio-tolv kilo.

Skogssällskapets Sverker Johansson hoppas även på att få förvaltningsuppdraget av den nya ägaren.

Vem som köper Eriksberg blir förmodligen inte klart i år. Sören Gyll har tidigare arrenderat jakten på Eriksberg.

Sören Gyll är allt mer aktiv i jaktbranschen.

Tidigare tog han över Gyttorps ammunitionsfabrik i Nora, Nordens enda tillverkare av hagelpatroner. Förra året köpte Sören Gyll, med sina barn i bolaget Segy, Gyttorp Jakt, där Småländska vapen ingår.

Om Gyll vill ta över Eriksberg återstår att se.

Vi får hoppas att marken även i fortsättningen drivs med allmänhetens intresse för ögonen samt gärna av svenska ägare, så att inte hela Blekinge säljs ut.