Ett extremlän för viltolyckor

I Västra Götalands län har antalet viltolyckor under 2014 ökat mest i hela landet jämfört med 2013, enligt preliminära siffror. Det konstaterar Älgskadefondsföreningen i ett pressmeddelande. I övriga landet har är viltolyckorna färre, eller loigger kvar på samma nivå som året före.

Under 2014 har det totala antalet anmälda viltolyckor varit så gott som samma jämfört med året före, 0,3 procent. I alla län, utom två, har viltolyckor minskat eller varit ungefär samma antal. Totalt skedde 46 761 viltolyckor i hela landet under 2014, jämfört med 46 617 året före. 
I Västra Götalands län har trenden varit tvärtom. Där omkom tre personer till följd av viltolyckor under 2014. Det totala antalet viltolyckor har ökat med 42 procent, från 5 691 olyckor 2014 till 8 080 olyckor under 2014.
Hur många som skadats är inte känt eftersom ett datasystemfel hos polisen gjort att rapporteringarna inte fungerat.
På Gotland har antalet viltolyckor ökat med 14 procent. Men eftersom det finns ganska lite vilt motsvarar det bara 43 anmälda viltolyckor.

Älgolyckorna minskar
När det gäller olyckor där älg är inblandad har de minskat med fem procent från 5 771 till 5 397. Det har varit en nedåtgående trend för just älgolyckor under flera år.
Antalet olyckor med rådjur var 35 590 jämfört med 35 552 året innan och antalet olyckor med vildsvin ökade med fem procent, från 3 551 till 3 714. Den största ökningen stod olyckor med hjort för med hela 20 procent, från 1 674 till 2 005.