Eu kräver kontroll. Alla beslut om skyddsjakt på varg i Sverige, oavsett ja eller nej, ska skickas till EU.
Foto: Shutterstock/Fotomontage Eu kräver kontroll. Alla beslut om skyddsjakt på varg i Sverige, oavsett ja eller nej, ska skickas till EU.

EU ges full koll på skyddsjakt på varg

EU-kommission börjar detaljgranska samtliga länsstyrelsebeslut om skyddsjakt, oavsett om man sagt ja eller nej till jakt. Senast dagen efter att en länsstyrelse fattat beslut ska EU vara underrättat.

Det framgår av ett brev till den svenska regeringen från Jean-Francois Brakland, enhetschef vid EU-kommission.
Brevet med kravet på att få ta del av samtliga beslut om skyddsjakt gick från Naturvårdsverket till berörda länsstyrelser under förra veckan.

Kräver in handlingarna 
Enligt brevet ska alla beslut om skyddsjakt som länsstyrelserna fattar omedelbart skickas till Naturvårdsverket som därefter vidarebefordrar dem till EU:s handläggare.
I brevet från EU står att miljökommissionären Janez Potocnik gjort mycket klart för Sveriges miljöminister Lena Ek att det är den praktiska tillämpningen av reglerna som är orsaken till överträdelseärendet.
Man skriver också att de beslut som EU kommission hittills fått in ”…kan räknas på ena handens fingrar.”

Vill ha alla beslut
– Tidigare har vi skickat ner besluten där man beviljat skyddsjakt men nu vill man tydligen ha alla beslut, säger Magnus Blücher, ämnesansvarig på Miljödepartementet.
Varför EU kommissionen nu vill detaljgranska alla beslut, oavsett utslag, kan Magnus Blucher inte svara på.
– De vill väl skaffa sig en så korrekt bild som möjligt. Kommissionen får ju mycket information från olika håll men och också mycket frågor, säger han.

Kräver kontroll 
I brevet skriver EU kommission att Naturvårdsverket måste ha en ständig koll på besluten för att kvoten på 32 vargar som maximalt får skjutas under skyddsjakt inte ska överskridas.

Man kan få intrycket att kommission inte riktigt känner till hur mycket varg det egentligen finns i Sverige. Känner man till att det finns cirka 350 vargar, enligt forskare Olof Liberg, med en ökningstakt på 40 procent per år?
– Vi försöker informera med aktuella siffror så ofta vi kan. Det senaste brevet skickade vi i höstas, säger Magnus Blücher.

Gammalt brev 
När jakt & Jägare begär att få ta del av den senaste informationen visar det sig vara ett brev från den 30 september om att den illegala jakten på varg minskat kraftigt och att försöken med djurparksvargar varit lyckade.