En anläggning för uppfödning av fasaner utanför Malmö har drabbats av fågelinfluensa. Samtliga fasaner måste avlivas och gården har spärrats av.
Foto: Shutterstock En anläggning för uppfödning av fasaner utanför Malmö har drabbats av fågelinfluensa. Samtliga fasaner måste avlivas och gården har spärrats av.

Fågelinfluensa hos fasaner i Skåne

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Det är tänkt att fasanerna skulle sättas ut som jaktbart vilt. Men nu måste samtliga fasaner avlivas på grund av smittrisken.

Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom det ordinarie övervakningsprogrammet för fågelinfluensa.
– Detta virus är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige vid ett flertal tillfällen under de senaste åren, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.
– Lågpatogena virus kan dock under vissa omständigheter omvandlas till högpatogena, vilket är huvudanledningen till att också utbrott med lågpatogen fågelinfluensa kontrolleras, tillägger Karl Ståhl.

Alla fasanerna avlivas
– För att motverka smittspridning från den spärrade fasanbesättningen kommer djuren att avlivas. Det här innebär naturligtvis en påfrestning för djurägaren, säger Karin Åhl.
Hon är ställföreträdande enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.
Den smittade gården är avspärrad. Inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen. Jordbruksverket har också beslutat att införa ett kontrollområde med en kilometers radie kring gården. Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter ut ur och in i kontrollområdet.