Foto: Mostphotos Tidigare är räven det däggdjur som drabbats hårdast av fågelinfluensaviruset. Men nu sprider sig viruset och har smittat dussintals andra arter.

Fågelinfluensa sprids till nya däggdjur som människa

Fågelinfluensan fortsätter att sprida sig till nya arter som katter, tigrar, sälar, björnar – och människa. Men mest bekymmersam är den misstänka smitta mellan kor som nu utreds av amerikanska myndigheter.

Som Jakt & Jägare har rapporterat om har fågelinfluensasituationen den senaste säsongen i Sverige varit något lugnare än tidigare år. Framför allt är det olika typer av gäss som drabbats.

Värre läge

Men internationellt är läget värre, trots färre utbrott, då smittan spridit sig till nya regioner och påträffas hos allt fler arter, bland annat katter, tigrar, sälar, delfiner, sjöelefanter och björnar, vilket Jakt & Jägare skrev om här.

I takt med att fler arter och djur smittas ökar virusmängden och risken för att människor kontamineras.

I USA har regeringen larmat om att fågelinfluensa har påträffats hos mjölkkor i åtskilliga delstater och även smittat en man i Texas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu utreds om smittan också cirkulerar mellan kor.

Muterat virus

Skräckscenariot är att viruset muterar så att det börjar överföras mellan däggdjur, inklusive människa.

I onsdags gick Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, ut och varnade för en omfattande fågelinfluensa-pandemi med ett virus, som människan saknar immunitet mot, som motor.