Foto: Mostphotos Fågelinfluensaviruset tenderar allt oftare att "översomra". Nu har det första fallet sedan september rapporterats.

Fågelinfluensa i Nyköpingstrakten

Säsongens första fall av fågelinfluensa är ett faktum. Det är en berguv som har påträffats död i Nyköpings kommun rapporterar länsstyrelsen.

Trots att det inte pågår något utbrott av fågelinfluensa kan sporadiska fall uppstå. Sedan den 1 september har det första fallet inrapporterats, en död berguv i Nyköpings kommun har analyserats positivt för fågelinfluensa.

Kan variera

Symptomen kan variera och ge neurologiska störningar som till exempel märks genom ryckningar och att en fågel går eller simmar i cirklar.

Hittade döda eller sjuka fåglar ska man låta var och rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Här kan du fylla i det digitala formuläret.