Foto: Mostphotos Fågelinfluensaviruset, H5N1, sprids i normala fall främst bland fåglar. Nu kommer oroande uppgifter om att däggdjur också smittas.

Fågelinfluensa smittar allt fler däggdjur

Fågelinfluensa sprider sig till däggdjur. Nu varnar Världshälsoorganisationen, WHO, för att detta kan göra det lättare för viruset att smitta mellan människor.

– Viruset verkar inte lätt kunna överföras från en person till en annan, men vaksamhet krävs för att se om viruset utvecklas på ett sätt som kan ändra detta, säger Sylvie Briand, chef för WHO:s pandemiberedskap, i en TT-artikel publicerad av Dagens Nyheter.

Viruset sprids

I vanliga fall sprids fågeinfluensaviruset, H5N1, mellan fåglar. Men nu kommer allt fler oroande rapporter om att viruset sprids bland däggdjur som biologiskt är närmare människan än fåglar är.

I ett uttalande pekar WHO på risken för att ett muterat virus i framtiden också kan komma att smitta människor.

Under 2022 identifierades viruset hos tama och vilda fåglar i 67 länder på fem kontinenter, däribland Sverige, med resultatet att 130 miljoner fjäderfän dog eller avlivades. Hittills i år har 14 ytterligare länder inrapporterat utbrott av sjukdomen.

Smittad katt

Under samma tid har fler och fler uppgifter om smittade och döda däggdjur nått WHO. Bland de fall som nämns är insjuknade minkar på farmer i Spanien, smittade sälar i USA och sjuka sjölejon i Peru och Chile. Viruset har även påträffats hos en katt i Polen.