Foto: Suzanne Fredriksson Måsar, svanar och rovfåglar, många olika arter finns med på SVAs lista över konstaterade fall av fågelinfluensa. Hos grågås i Lund och Kalmar.

Många arter kan drabbas av fågelinfluensa

Fågelinfluensan är spridd i hela Europa. Även om fjäderfä och vilda fåglar är mest utsatta kan även däggdjur och människa smittas. Hundar ska inte ha kontakt med sjuka fåglar och jägare bör vara noga med handhygienen.

I Sverige är smittrycket högst i Kalmar län, följt av Skåne och Blekinge, men även Stockholms län har drabbats. I våras samlades t ex 1100 döda skrattmåsar in runt Råstasjön, belägen mitt i bebyggelsen strax utanför Stockholm. Ett tiotal rävar i området, som troligtvis ätit sjuka skrattmåsar, smittades också av fågelinfluensa. Även katter och hundar löper en viss risk att smittas.

Se upp med måsar

–  Vi uppmanar hundägare som promenerar sina hundar i smittade områden med mycket sjöfågel och måsfåglar att hålla hundarna kopplade så att de inte äter eller apporterar några fåglar. Småfåglar är inte smittade i samma utsträckning som skrattmåsar så vi bedömer att risken för att katter ska smittas är mindre, säger Cecilia Hultén, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt till ATL.

Stort utbrott i Norge

I Nordnorge har det enligt Norsk institutt for naturforskning, NINA, hittills största utbrottet av fågelinfluensa skördat tiotusentals offer bland krykkje, tretåig mås, en art som är utrotningshotad.

– I Vadsöområdet har minst 11 000 krykkje smittats och kanske ännu fler i Öst-Finnmark, säger Tone Kristin Reiertsen, fågelforskare vid NINA.

Bråttom

Tone Kristin Reirtsen som har varit på besök i området beskriver hur hemskt det är att se fåglarna, där även gråtrutar är drabbade, ligga i sina dödsryckningar och inte kunna flyga.

Måsen är en social fågel som gärna samlas i kolonier. Sjuka eller döda smittförande fåglar kan ligga kvar bland levande måsar.

– Snart börjar måsarna flytta vilket innebär att smittan kan sprida sig söderut ner längs kusten. Så det är bråttom för berörda kommuner att så snabbt som möjligt samla in döda fåglar, säger Tone Kristin Reiertsen.

Goda råd från Finland

Med vetskap om läget i Norden och övriga Europa publicerar finska Viltcentralens tidning Jägaren goda råd inför kommande fågeljakter:

Även om det är mycket sällsynt att människor blir smittade av fågelinfluensa är det viktigt med god handhygien, i synnerhet för fågeljägare. Undvik att röra vid självdöda eller sjuka fåglar, eller avföring från sådana. Detta gäller även hundar.

Hantera även friska fåglar med engångshandskar på. Tvätta händerna med tvål och vatten och använd gärna handsprit. Förhindra smittspridning genom att hålla jaktutrustningen ren. Undvik att besöka fjäderfäuppfödare i anslutning till jakt. Ät aldrig självdöda eller sjuka fåglar.

Så är läget i Sverige fakta från SVA