Foto: Mostphotos Den smittade räven var till synes utan symptom då den fälldes vid en jakt i somras.

Ökande fågelinfluensa bland vilda fåglar

Smittläget är bättre än de senaste säsongerna. Men säsongens första utbrott av fågelinfluensa har påträffats både hos vilda och tama fåglar, dessutom har en räv konstaterats smittad.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med en lägesbild angående fågelinfluensan.

12 vilda fåglar

Säsongen räknas från den 1 oktober och smitta har konstaterats hos tolv vilda fåglar i Blekinge, Skåne, Kalmar, Stockholm och Östergötland – framför allt är det olika typer av gäss som har drabbats.

Under de senaste månaderna har antalet rapporter till SVA om sjuka och döda fåglar varit relativt lågt. Nu ökar emellertid antalet och enligt SVA tror man att den trenden kommer att hålla i sig till och med mars.

Stor risk i Skåne

– Risken att smitta fjäderfä bedömer vi som högst i Skåne och med tanke på fallen hos vilda fåglar i de fjäderfätäta länen Kalmar och Östergötland, bedöms risken vara högre även här, kommenterar Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Vad gäller tama fåglar upptäcktes de första smittade djuren den 7 januari i Sjöbo kommun i Skåne på en anläggning för avelsdjur för kycklingproduktion. Som ett led i smittbekämpningen beslutades om avlivning av 48 000 djur.

Räv smittad i Hjo

Också en räv, som sköts i Hjo i samband med jakt i augusti, har visat sig vara smittad – även om den inte visade några sjukdomssymptom. Egentligen hör fallet till den förra säsongen, men analysen av djuret skedde först under innevarande säsong.