Lars Liljeqvist är ordförande i Fagersta jaktklubb, där man lockar nya fagerstabor med jakt. Även den som är marklös kan bli medlem i klubben. – Jag har inte hört talas om någon annan jaktklubb, så här långt söderut, som har samma erbjudande, säger Lars Liljeqvist.

Fagersta kommun lockar med jakt

Funderar du på att flytta? Är du marklös jägare? Då är kanske Fagersta i Västmanland ett alternativ för dig. Där erbjuder Fagersta jaktklubb jaktmarker för dig som inte äger någon skog själv.

– För vår del handlar det om att vi har svårt att rekrytera nya jägare. Vi har en omsättning på ungefär tio procent årligen. Därför föddes idén om att erbjuda nyinflyttade fagerstabor företräde till medlemskap i jaktklubben. Kommunen tände på idén, så nu marknadsförs den på kommunens hemsida, berättar ordförande i klubben, Lars Liljeqvist.

Fagersta jaktklubb har omkring 10 000 hektar mark fördelat på fem jaktlag. 100 personer är medlemmar.

När älgjakten var som bäst sköts det omkring 50 älgar på markerna, som till största del arrenderas av Sveaskog. Antalet fällda rådjur uppgick till omkring 250 årligen. I dag fälls tolv älgar och ett 20-tal rådjur per år. Förekomsten av varg och lo är starkt bidragande orsak till minskningen.

Det kostar 4 000 kronor per år att vara med i jaktklubben.

– I takt med att skottillfällena blivit färre och jakten blivit dyrare, har vi fått svårare och svårare att hitta folk som vill vara med. Vi räknade ut att varje medlem är ute på i snitt tio jaktdagar per år. På den tiden har man i snitt ett skottillfälle per man – och då är allt från kråkjakt till älgjakt inräknad.

– Det betyder att det kostar 400 kronor att gå ut med kompisarna och grilla korv en jaktdag. Det är för dyrt för folk, säger Lars Liljeqvist.

Fagersta jaktklubb har förhandlat med Sveaskog för att få arrendet sänkt. Fem-sex procent har priset sänkts, men Lars Liljeqvist menar att priset borde halveras.

– Jag kan väl säga att jag är kritisk till att Jägarförbundet inte agerar i sådana här frågor. Fortsätter det så här riskerar jakten att dö ut, säger Lars Liljeqvist.

Nåt alla vinner på

Redan tidigt införde Fagersta jaktklubb förtur till medlemskap för ungdomar, kvinnor och boende på orten. I dag får alla nyinflyttade i kommunen ett brev från kommunen där det framgår att man kan få jaga, även om man saknar egen mark.

Lars Liljeqvist hoppas att erbjudandet kan komma att fälla avgörandet för människor som står i begrepp att byta bostadsort. Det är en vinna-vinna-vinna-affär för kommunen, jaktklubben och nya fagerstabor.

Rena köttjägare göre sig kanske inte besvär. Bristen på vilt har gjort att jaktklubben infört speciella regler vid exempelvis rådjursjakt. Den som till exempel skjuter en bock, måste därpå skjuta två killingar innan ett vuxet djur får påskjutas igen. Alla fällda rådjur delas på två man i laget. När ett nytt djur fälls, går köttet till två andra medlemmar i klubben.

– Nu gäller det att kämpa för att jakten överlever här. Och så får vi väl hoppas att det kommer bättre tider – att exempel vildsvinen etablerar sig, säger Lars Liljeqvist.

Sedan kommunen började marknadsföra jakten för marklösa jägare har en handfull nya jägare kommit till, två fagerstabor och resten utomsocknes.

– Hittar vi inga ungdomar, kvinnor eller boende i Fagersta, som vill vara med, släpper vi in jägare boende på andra orter. Men där finns en gräns – det går inte att sätta ihop jaktlag som bara består av människor från andra orter. Det är ju en del jobb som måste göras och då måste man bo på orten, säger Lars Liljeqvist.

Fagerstas skogar har allt mindre vilt

I skogarna kring Fagersta är tillgången på vilt riktigt låg. På grund av det får nu Jaktklubben vid Fagersta kommun sitt arrende sänkt med hälften.

Jaktklubben vid Fagersta kommun är en av två jaktklubbar på orten som ger marklösa jägare möjlighet till jakt. Klubben arrenderar jakträtten på så gott som all kommunal mark sedan 1982. Markerna uppgår till mellan 1 300 och 1 400 hektar totalt.

Under de senaste åren har tillgången på älg och rådjur minskat dramatiskt. Tidigare har man som mest haft en tilldelning på sex vuxna älgar, men i år får klubben bara fälla ett vuxet djur.

Rådjursstammen har också minskat kraftigt. Enligt jaktklubbens ordförande Nils-Erik Hed är den största orsaken den växande lodjursstammen.

Det är svårt att säga hur många lodjur som finns i Fagerstas skogar. Inventeringar visar att antalet familjegrupper i hela länet ökar.

Jägardistriktet har därför begärt en tilldelning av 25 lodjur till årets lodjursjakt, men fick bara tre.

På grund av den sviktande tillgången på vilt minskar även intresset för att vara med i Jaktklubben vid Fagersta kommun. I dagsläget har klubben ett tiotal medlemmar och nyrekryteringen är låg, det har inte funnits någon kö till jaktklubben på många år. Att det dessutom är ganska dyrt gör att det är svårt att få nya medlemmar, främst från de yngre generationerna.

För sex år sedan sänktes arrendet första gången. Sedan dess har jaktklubben betalat 15 000 kronor för jakträtten.

I år har jaktklubben begärt en ny sänkning av arrendet. Kommunen har beslutat att sänka den till hälften.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...