Foto: Shutterstock Just nu ser det ut som att endast sex vargar i reviret Gullsjön kommer att få fällas i Gävleborgs län under licensjakten som börjar den 2 januari.

Får inte peka ut alternativt revir för vargjakt

Förvaltningsrätten avslår länsstyrelsen i Gävleborgs beslut att peka ut ett alternativt vargrevir för licensjakt, eftersom det beslutet är beroende av en dom som ännu inte är fastställd.

För två veckor sedan meddelade förvaltningsrätten i Luleå domar i åtta mål som alla rör överklagan av beslut om licensjakt på varg. I samtliga fall utom ett – reviret Prästskogen – blev det avslag.

Anledningen till att förvaltningsrätten sade nej till licensjakt i Prästskogen är att reviret delas mellan Gävleborgs och Jämtlands län. Det sistnämnda länet tillhör nämligen norra rovdjursförvaltningsområdet där den fastställda miniminivån om ett revir inte är uppnådd.

Länsstyrelsen överklagade

Förra veckan överklagade länsstyrelsen i Gävleborg förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Samtligt pekade länsstyrelsen ut ett alternativt revir, Skrottmyren, för licensjakt. Syftet med det beslutet är att nå målsättningen för rovdjursförvaltningen i länet.

Men nu har alltså förvaltningsrätten meddelat att det inte är aktuellt med jakt i Skrottmyrenreviret.

”Osäkra förutsättningar”

”Förvaltningsrätten menar att länsstyrelsen tagit ett beslut som är beroende av en dom som ännu inte är fastställd och att det utgör alltför osäkra förutsättningar för att utgöra underlag för ett ändringsbeslut”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Vi kommer nu att avvakta kammarrättens dom gällande Prästskogen innan vi tar ställning till hur vi går vidare, kommenterar vilthandläggare Sandra Wahlund på länsstyrelsen i Gävleborg.