Två Facebookgrupper har överklagat licensjakten på lodjur och fått talerätt av förvaltningsrätten i Luleå.
Foto: MRR-photography / Mostphotos.com Två Facebookgrupper har överklagat licensjakten på lodjur och fått talerätt av förvaltningsrätten i Luleå.

FB-grupper får överklaga lojakt

De två Facebookgrupperna Ja till varg och Bevara våra lodjur har rätt att överklaga lodjursjakt, efter ett beslut av förvaltningsrätten i Luleå, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Medlemsantalet i Ja till varg är 6 663 och i Bevara våra lodjur 5 042. Troligtvis är flera personer medlemmar i båda grupperna, så det är inte fastställt vad det totala medlemsantalet är.
Tillsammans har de två grupperna bildat Nätverket lo och varg och har överklagat de sju mellansvenska länens beslut om licensjakt på lodjur i mars. 
Svenska Jägareförbundet har protesterat mot nätverket då de anser att det inte är en juridisk person och därmed inte ska ha talerätt. Nätverket har tidigare försökt att få talan i jaktfrågor när det var Naturvårdsverket som hanterade överklaganden. Då fick de inte talerätt, eftersom det inte är en juridisk person.
Men nu har förvaltningsrätten i Luleå gett Nätverket lo och varg talerätt i jaktfrågor, även om det rådde viss tvekan, skriver Nya Wermlands-Tidningen.