”Fel om Ek och grundlagen”

I en ledare i Dagens Nyheter skrev Hanne Kjöller att miljöminister Lena Ek brutit mot grundlagen i behandlingen av rovdjurspropositionen. 
Nu kontrar man från miljödepartementet att påståendet är felaktigt och bygger på missförstånd.

På torsdagen publicerades en artikel på Dagens Nyheters ledarsida, författad av Hanne Kjöller, där hon menade att miljöminister Lena Ek och regeringen struntar i grundlagskraven vid beredningen av rovdjurspropositionen.
Miljöminister Lena Ek har, enligt definitionerna i statsrådsberedningens egen promemoria, struntat i det grundlagsfästa beredningskravet. Hon kommer till riksdagen med en proposition som sannolikt ökar – inte minskar – risken att Sverige ställs inför EU-domstolen”, skriver Hanne Kjöller i ledaren.

”Har missförstått hanteringen”
Detta är felakigt, anser Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet. Han kommenterar att det inte alls har förekommit brott mot grundlagen. Hanne Kjöller har missförstått hanteringen. Enligt Kjöllers artikel ska andra instanser som Artdatabanken och Uppsala universitet inte fått möjlighet att svara på Vargkommitténs förslag i rimlig tid.  Men Mattias Johansson påpekar att det inte var meningen att de skulle få lämna svar.
– Detta är inte korrekt återgivet i DN-artikeln. Lena Ek har inte brutit mot grundlagen. En proposition går inte ut på remiss utan lämnas till riksdagen, säger Mattias Johansson till Miljöaktuellt.