Fem nya vargrevir har konstaterats under vinterns inventeringsarbete i Värmland.
Foto: PhotocechCZ / Shutterstock.com Fem nya vargrevir har konstaterats under vinterns inventeringsarbete i Värmland.

Fem nya vargrevir i Värmland

I Värmland har fem nya vargrevir upptäckts under inventeringsarbetet. De flesta av dem gränsar mot Norge. skriver Värmlands Folkblad.

Den 31 mars avslutas vinterns inventeringsarbete av varg i Värmland. Därefter ska DNA-fynden analyseras och sammanställas.
– Det är Värmland och det är varg överallt, så kan man väl sammanfatta det hela. Skämt åsido var det lättare förr när man bara tog reda på hur många vargar det fanns i ett visst revir, nu är det på individnivå och vi ska veta vilken varg som är inom vilket revir. Och det sker en del förändring, säger Kari Langöen, vilthandläggare på länsstyrelsen till Värmlands Folkblad.

Fem nya revir hittade
I dagsläget saknas DNA från ett tiotal områden, men samtidigt har länsstyrelsen konstaterat att det uppstått fem nya revir, där de flesta gränsar mot Norge.
Det har hittats en helt ny familjegrupp i Magnor, och revirmarkerande par har kostaterats vid Älgklinten och Kockohonka. Ett nytt par verkar ha etablerat sig i Glaskogen. Det har även konstaterats nya vargar i Jangen.
– Revirpolygonerna har inte påbörjats än då vi behöver få in mer kunskap för att kunna koppla ihop de olika spårningarna. Vi behöver även få en känsla kring var reviren finns. Men i reviret ”Brattfors två” som vi kallar det, fälldes ett nytt par under licensjakten 2017. Sedan har vi även nya individer i gamla revir som gör det lite mer komplicerat. Bland annat har vi sett att Forshagahannen gått till Karlstadreviret tillsammans med en hona från Kristinehamn, säger Kari Langöen till Värmlands Folkblad.