Beslutet som togs om att ändra reglerna för fjälljakten 2012 har ännu inte satts i verket.
Foto: Mary Ann McDonald / Shutterstock.com Beslutet som togs om att ändra reglerna för fjälljakten 2012 har ännu inte satts i verket.

Fjälljaktsfrågan, var god dröj

Riksdagen tog beslut 2012 om att ändra reglerna för jakt på statens marker i fjällen, men ännu har inga ändringar införts, skriver Länstidningen i Östersund. Nuvarande landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht (S), som då satt i opposition, vill inte kommentera frågan.

Reglerna skulle backas till att vara de samma som de var innan 2007, som ger svenska medborgare företräde till jakten. Beslutet togs av Socialdemokraterna med stöd från oppositionen, men den dåvarande regeringen var emot.
När beslutet togs 2012 var Sven-Erik Bucht (S) en av de som var kritiska till att ändringen inte genomfördes.
– Det handlar om att ändra i en förordning och det kan regeringen göra redan nästa vecka om den vill, sade Sven-Erik Bucht, i en debatt om jaktfrågor som arrangerades förra våren, skrev tidningen Svensk Jakt.

Tyst från ministerposten
Nu när Sven-Erik Bucht sitter som landsbygdsminister kommenterar han inte frågan, utan hänvisar till sin pressekreterare.
– Regeringen har ambitionen att förändra reglerna, man tittar på detta nu men inget beslut är taget, skriver pressekreteraren som svar när Länstidningen i Östersund frågar om beslutet.
Just nu pågår en utredning om jaktlagstiftningen, där bland annat fjälljakten ses över. Däremot är det inte klart hur utredningen fortsatt ska finansieras.
– Eftersom vår budget föll fick regeringskansliet mindre finansiella medel för utredningar. Finansdepartementet tittar på samtliga utredningar och vilka som verkligen måste genomföras, säger Isak From, (S), som sitter i miljö- och jordbruksutskottet, till Länstidningen i Östersund.