Här är området utanför Mullsjö där det är skyddsjakt på ett lodjur fram till den 8 oktober. Både fordon, fälla, lampor, bildförstärkare och spårhund får användas när länsstyrelsens skyddsjägare gör ett fjärde försök att få stopp på ett lodjur efter elva attacker mot får.
Foto: Länsstyrelsen/Lantmäteriet med flera Här är området utanför Mullsjö där det är skyddsjakt på ett lodjur fram till den 8 oktober. Både fordon, fälla, lampor, bildförstärkare och spårhund får användas när länsstyrelsens skyddsjägare gör ett fjärde försök att få stopp på ett lodjur efter elva attacker mot får.

Fjärde försöket att ta fårdräpande lodjur

Länsstyrelsen i Jönköpings län har för fjärde gången i år beslutat om skyddsjakt på ett lodjur efter ett nytt angrepp mot får som upptäcktes i söndags. Nu får skyddsjakten genomföras med hjälp av bilar, lampor, bildförstärkare, spårhund och fälla.

Skyddsjakten på ett lodjur får ske fram till den 8 oktober i den nordvästra länsdelen. Jaktområdet finns främst i delar av kommunerna Mullsjö och Habo, men även en liten del av Jönköpings kommun.
Bakgrunden till skyddsjakten är att det sedan ett år tillbaka inträffat elva lodjursangrepp mot får i kommunerna Mullsjö och Habo.

Fjärde försöket att avliva lodjuret
Efter den senaste attacken den 5 augusti gör länsstyrelsen ett nytt försök att tillåta skyddsjakt på ett lodjur. Under det senaste året har skyddsjakt utfärdats vid tre tidigare tillfällen, men inget lodjur har kunnat avlivas än.
Skyddsjakten leds av en jaktledare som utsetts av länsstyrelsen. Endast jägare som jaktledaren har valt ut kan delta i skyddsjakten.

Fordon och bildförstärkare tillåts
Fordon får användas för att genskjuta lodjuret.
Dessutom får alla typer av belysning användas. Även elektroniska bildförstärkare tillåts för att underlätta nattlig jakt.
Även jakthund får användas i lojakten om ekipaget valts i samråd med länsstyrelsen. För att inte fel lodjur ska jagas får hunden endast sättas in för spårning och jakt som börjar vid en hage med tamdjur där lodjuret har varit på besök.
Även en fälla får användas. Fällan tillhandahålls av länsstyrelsen och får endast sättas upp vid en plats där det varit en loattack mot tamdjur.