Kungsörnsstammen i Dalarna blir allt större.
Foto: David Dohnal/Shutterstock.com Kungsörnsstammen i Dalarna blir allt större.

Fler örnar i vargens spår

Det blir allt fler kungsörnar i Dalarna. Fågelklubbarna anser att det beror till viss del på de insatser de gjort för fåglarna under 30 års tid, men de har även vargen att tacka för örnstammens tillväxt.

Under de senaste 30 åren har fågelklubbarna i Falun, Leksand och Hedemora arbetat hårt för att rädda örnstammen, bland annat genom utfodring på vintern. Insatserna har lönat sig och stammen har vuxit.

Men det är inte bara fågelklubbarnas jobb som fått kungsörnarna att frodas, utan det är även vargens förtjänst, menar de. Vargarna lämnar rester av slaget vilt i markerna, som örnarna kan livnära sig på.
– Vargarna hjälper helt klart örnarna att klara vintern, säger Kalle Bergström i Falu fågelklubb till Dalarnas Tidningar.
Hoppas på mycket griskött till örnarna
Fågelklubbarna kommer att fortsätta med stödutfodring under vintern, och hoppas på att få tag med mer griskött till örnåtlarna än de fick förra året.
– Vi hade problem med att få griskött från ett slakteri i fjol, en hoppas det ska gå bättre i år. Det är nämligen bättre att utfodra med, då det är fetare och inte fryser sig lika stenhårt som utlagt vilt, säger Per Lindberg från Leksands fågelklubb till Dalarnas Tidningar.
Fågelklubbarna efterlyser mer kött till örnarna, och hoppas jägare kan hjälpa till med en del. Bland annat är trafikdödat vilt ett värdefullt tillskott.
Tillstånden nästan klara
Eftersom utfodringen sker med animaliska biprodukter måste fågelklubbarna ha tillstånd och köttet ska vara besiktat av veterinär. Falu fågelklubbs tillstånd är klart, medan Leksands fågelklubbs är på gång. Länsstyrelsen välkomnar också fler seriösa aktörer.