Foto: Shutterstock Också i Skåne, där det finns mycket tamboskap, ligger numera ett vargrevir där en föryngring nyligen konstaterats. Men ännu är antalet angrepp på en förhållandevis låg nivå med ett rapporterat vargdödat får 2021.

Flest vargdödade får i Uppsala

Tre län sticker ut i Viltskadecenters rapport som bland annat berör vargattacker mot får. Flest djur dödades i Uppsala följt av Södermanland och Västra Götaland.

Det är i Viltskadecenters rapport ”Viltskadestatistik 2021, skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda” som bland annat redovisar vargattacker på hundar och tamdjur.

Vad gäller angrepp mot får dödades 76 djur förra året i Uppsala mot 68 i Södermanland och 61 i Västra Götaland. Men en sammanräkning visar att Södermanland drabbades hårdast med 106 vargdödade, skadade och försvunna får.

Inte alltid ultimat

Att bara utgå från hur många djur som angripits av de stora rovdjuren är dock inte alltid ultimat eftersom slumpmässiga faktorer spelar in.

I rapporten skriver man därför:

”Vid förvaltning av stora rovdjur är det mer ändamålsenligt att förhålla sig till antal angrepp från olika rovdjur än summan av antalet djur som angripits.”