Flyttvargen återfunnen

Naturvårdsverket meddelar i dag att den genetiskt viktiga vargtiken, som flyttats tre gånger, nu har hittats i Västernorrland.

När länsstyrelsen i Västernorrland undersökte en ny vargetablering visade ett DNA-prov att det är den genetiskt viktiga vargtiken som hamnat i länet.
Vargen flyttades sista gången i februari i år. Men eftersom sändarhalsbandet då gav tiken hudirritationer togs halsbandet av och myndigheterna har därefter inte kunnat följa henne. Men nu har flyttiken alltså återfunnits i Västernorrland.
Området där hon rör sig är vinterbetesland för två samebyar. Länsstyrelsen har därför en dialog med de båda samebyarna. Så snart det är spårsnö ska inventeringarna fortsätta för att få veta mer om vargtiken.