Av de vuxna älgarna som fälls bör det endast vara 30 procent tjurar, anser länsstyrelsen i Östergötland. Förra årets älgjakt i länet var det 51 procent av de skjutna vuxna djuren som var älgtjurar.
Foto: Gabriella Westerlund Av de vuxna älgarna som fälls bör det endast vara 30 procent tjurar, anser länsstyrelsen i Östergötland. Förra årets älgjakt i länet var det 51 procent av de skjutna vuxna djuren som var älgtjurar.

För många tjurar skjuts även i Östergötland

I Jämtland var det över hälften av de fällda älgarna förra året som var tjurar. Även i Östergötland har tjurarna en stor andel i avskjutningen.
I Östergötland sköts totalt 2 098 älgar under hösten och vintern. Nästan 60 procent av dem var kalvar. Resterande fällda älgar bestod till 51 procent av älgtjurar.

För att förbättra älgstammen i länet har länsstyrelsen rekommenderat att man skjuter 60 procent kalv.

– Äntligen har älgjägarna börjat inse att det är nödvändigt att fälla fler kalvar för att få en högre kvalitet på älgstammen. Det ska de ha en eloge för, säger Tomas Modin, länsstyrelsens jaktvårdsexpert, till Östgöta Correspondenten.

Max 30 procent tjurar

Dock rekommenderar länsstyrelsen att älgtjurar ska utgöra max 30 procent av fällda vuxna djur, så att över hälften av förra säsongens vuxna älgar var tjurar är inte bra.

– Älgar kan bli 25 år, men hos oss är det få som blir över två år. Det sätter den biologiska klockan ur spel. Tjurar bör sparas tills de åtminstone är fyra år och däröver, säger Tomas Modin till Östgöta Correspondenten.

”Jaga älg som rovdjuren”

– Älgjakten ska bedrivas på det sätt rovdjuren gör. De tar kalvar och kor. Så gör man också i Kanada och Alaska och så bör även vi agera, tillägger han.

Nu efterlyser länsstyrelsen att jägarna ska hålla bättre balans i vinterstammen. Högproducerande vuxna älgar ska lämnas. Detta förväntas också minska älgskadorna på skogsbrukets tallplanteringar.