Övre raden från vänster: Lennart Eklund, Yvonne Oward och Hans Gustafsson. Nedre raden från vänster: Lars Lignell, Jonas Viklund och Jan Lingheimer.
Foto: Anders Ljung & privat Övre raden från vänster: Lennart Eklund, Yvonne Oward och Hans Gustafsson. Nedre raden från vänster: Lars Lignell, Jonas Viklund och Jan Lingheimer.

Svar på JRF:s förbundsstyrelses debattartikel:

”Förbundet styrs på ett negativt sätt”

Vi har i debatten använt oss av sakliga argument som inte bygger på spekulationer, gissningar och personliga motsättningar. Allt som vi har framfört är faktabaserat i motsats till det som förbundsstyrelsen har framfört, skriver sex JRF-distrikt.

Den resterande delen av förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund, sex ledamöter av tolv ursprungliga, uttalar i sitt senaste debattinlägg skarp kritik mot de distrikt som har uttryckt besvikelse över förbundsstyrelsens, förbundsordförandens och generalsekreterarens ledning av förbundet.
Vi ber härmed att få avge följande svar på de allvarliga anklagelser som kvarvarande styrelse riktar mot oss.

Omsorg och välvilja
Inledningsvis måste vi befästa att vårt agerande motiveras av omsorg om och välvilja till förbundet. Vi kan inte stillatigande se på när förbundet fortsättningsvis styrs på ett för förbundet negativt sätt, utan att reagera och agera.
Om ingen åtgärd vidtas som leder till utbyte av förbundsstyrelse, och på sikt även av generalsekreterare, så ser vi det som ofrånkomligt att förbundet kommer att lida stor skada.
Den negativa trend som styrelsen ger prov på måste förändras inifrån organisationen. På så sätt visar vi omgivningen att organisationen själv är kapabel att lösa interna konflikter och en för förbundet dålig utveckling.

Sakliga argument
Vi har i debatten använt oss av sakliga argument som inte bygger på spekulationer, gissningar och personliga motsättningar. Allt som vi har framfört är faktabaserat i motsats till det som styrelsen har framfört. Styrelsen hänvisar till underlag som inte har redovisats, medan vi kan styrka våra argument och påståenden.
Den ”framgångssaga” som vår förbundsordförande så flitigt för på tal beror inte bara på förbundsordförandens och styrelsens agerande. Den beror mestadels på våra energiska och duktiga medlemmar samt våra anställda. Tyvärr håller den sagan nu på att få ett abrupt slut i och med styrelsens senaste agerande.

Vägrar svara på frågor
I debattinlägget kritiseras tillvägagångsättet med att försöka skapa opinion. Vi måste då påpeka att så länge som styrelsen vägrar svara på våra frågor, och så länge styrelsen tillämpar en demokrati som innebär att valda medlemmar inte får göra sig hörda, så kommer vi även fortsättningsvis ta oss rätten att kontakta och informera medlemmarna på ett sätt som inte styrs av styrelsen.
Debattinlägget anger vidare att organisationen lider och där har styrelsen helt rätt. Vi lider därför att vi har en styrelse som inte lyssnar på medlemmarna utan fattar godtyckliga beslut, trakasserar medlemmar och vägrar att göra om och göra rätt.

Ingen respekt för demokrati
Avslutningsvis understryker styrelsen respekten för demokrati. Om styrelsen hade visat oss medlemmar respekt för demokrati så hade denna konflikt sannolikt aldrig uppstått, i alla fall inte eskalerat till dagens nivå.
Styrelsen har genom sitt uppträdande mot Victoria Kärrman och vid informationsmötet fredagen den 28 maj 2021 visat att demokrati i styrelsens ögon endast är ett tomt ord som man kan ta till som argument. Den styrelse som fredagen den 28 maj 2021 hade fattat det odemokratiska beslutet att hindra medlemmarnas valda ombud att göra sig hörda, går till förbundets historia som ett oacceptabelt uppträdande av en styrelse i vår organisation.
Vi anser att vi inom förbundet ska respektera demokrati, inte enligt styrelsens tolkning utan enligt hur vi och övriga medlemmar ser på begreppet. Vi anser att demokrati fortsättningsvis ska vara ledstjärnan för vår verksamhet. Egna agendor hör inte hemma hos oss.

YVONNE OWARD
Distrikt Stockholm

JAN LINGHEIMER
Distrikt Östergötland

LARS LIGNELL
Distrikt Jämtland-Härjedalen

HANS GUSTAFSSON
Distriktsordförande Sörmland

JONAS VIKLUND
Distrikt Norrbotten

LENNART EKLUND
Distrikt Örebro