Förra vargjakten var olaglig

(Uppdaterad) Det juridiska trixandet med svensk vargjakt fortsätter. Dagen före julafton och några veckor före vinterns vargjakt meddelar Förvaltningsdomstolen att senaste vargjakten var olaglig.

Vargjakten 2014 stoppades av Förvaltningsdomstolen efter bara några dagar. Sedan dess har domstolen utrett om det var rätt av Naturvårdsverket att besluta om jakt på 30 vargar.
Svaret är nej, enligt Förvaltningsdomstolen.

”Inga problem med koncentrationerna”
Det är Svenska naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF som överklagat.
Naturskyddsföreningen skriver:
”Naturvårdsverket har inte hänvisat till något underlag som visar att just koncentrationen av varg skulle vara något problem eller att förekomsten av varg skulle ha några allvarliga konsekvenser vare sig för tamdjurshållningen eller vad beträffar socioekonomika aspekter.”
Inga allvarliga socioekonomiska problem, alltså, om koncentrationerna av varg ökar, enligt Naturskyddsföreningen.

Efterlyser socioekonomisk konsekvensbeskrivning
Förvaltningsrätten finner att det är acceptabelt att skjuta vargar för att minska de socioekonomiska konsekvenserna.
Men rätten framhåller att Naturvårdsverket inte kunnat presentera vilka de sociala och ekonomiska konsekvenserna är och därför underkänns beslutet om förra vinterns vargjakt.

”Borde bli lite pinsamt…”
Tidigare har Kammarrätten underkänt den så kallade urvalsjakten på varg, som syftade till att skjuta bort de mest inavlade individerna.
Naturskyddsföreningens jurist, Oscar Alarik skriver på twitter:
”Efter Kammarrättens och Förvaltningsrättens avgöranden borde det bli lite pinsamt för Naturvårdsverket att inte stoppa vinterns vargjakt?”

Analyserar domen
Sektionschef Gunilla Skotnicka på Naturvårdsverket säger till TT att verket ska analysera domen och fundera på om den ska överklagas.
Det är oklart hurvida den planerade vargjakten i vinter påverkas.
– Naturvårdsverket kanske inte kommer stoppa jakten, men det kommer definitivt ge mer bränsle åt EU om de svenska myndigheter går vidare med jakten trots domstolsbeslut, säger Tom Arnbom på Världsnaturfonden WWF till TT.