Det kan finnas betydligt fler järvar än man trott, eftersom de i dag har ökat sitt utbredningsområde från fjällområdena till både skogs- och kustland.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Det kan finnas betydligt fler järvar än man trott, eftersom de i dag har ökat sitt utbredningsområde från fjällområdena till både skogs- och kustland.

Forskare: ”Kan finnas fler järvar”

Landets ledande järvforskare menar att det kan finnas fler järvar än man tidigare trott. I bland annat Västernorrlands län kan stammens utvidgning mot skogs- och kustlandet tyda på detta, skriver SVT Nyheter Västernorrland.

Sedan i slutet av 1990-talet har järvstammens utveckling varit dramatisk. Förr förekom järv mest i fjällkedjan, men idag finns de även i skogslandet.
I södra Västernorrlands län finns den till och med längs kusten och tecken tyder på föryngring intill E4:an. Men det är svårt att veta exakt hur många som finns.
– Det är svårare att inventera järv i skogslandskapet än i fjällen, det krävs mera resurser, säger Irene Hedlund på länsstyrelsen i Västernorrland, till SVT Nyheter Västernorrland.
Sveriges ledande järvforskare menar att bilden av järvstammens storlek kan vara felaktig på grund av svårigheterna att inventera stammen i det nya utbredningsområdena. Det kan finnas fler än man tror.
– Det är ingen som vet, men det kan vara av stor betydelse, vare sig det handlar om 20 eller 100 järvar, så kan det vara avgörande för förvaltningen, säger Jens Persson till SVT Nyheter Västernorrland.

Andra siffror kan ändra förvaltningen
Järvar orsakar stora problem för rennäringen i fjällområdet, samtidigt som de nuvarande siffrorna för stammens storlek inte når upp till gynnsam bevarandestatus vilket betyder att järv inte kan jagas. Men om fler järvar räknas in i skogslandet blir siffrorna annorlunda och det kan betyda att möjligheterna till exempelvis skyddsjakt ökar.
Irene Hedlund på länsstyrelsen i Västernorrland vill hitta bra metoder för att fastställa stammens verkliga storlek.
– Vi måste kunna inventera järv på ett bättre sätt, helst skulle vi vilja ändra inventeringsmetodiken, så att det blev lättare att inventera, då skulle vi kunna få en bättre uppskattning och rättvisare bild av hur stor järvstammen är idag i Sverige, säger hon till SVT Nyheter Västernorrland.