Vad gäller björnåtlar verkar det som att Naturvårdsverket vill fokusera reglerna mer på åtlarna än på jägarna.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos Vad gäller björnåtlar verkar det som att Naturvårdsverket vill fokusera reglerna mer på åtlarna än på jägarna.

Förslag om björnåtlar stoppar hundsläpp

Naturvårdsverket vill ändra bestämmelserna för björnåtlar. Bland annat föreslår myndigheten ett minimiavstånd för hundsläpp som lätt kan leda till problem. Det framgår i förslaget till nya föreskrifter om rovdjursförvaltning som nyligen har skickats ut på remiss.

Förutom att Naturvårdsverket vill att alla föreskrifter som styr rovdjursförvaltningen ska slås ihop till ett dokument så föreslår myndigheten flera ändringar.
Det handlar, enligt Naturvårdsverket, bland annat om att förenkla och förtydliga reglerna om åtlar och användning av hund vid licensjakt på björn.

Ingen åtelansvarig
Vad gäller björnåtlar verkar det som att Naturvårdsverket vill fokusera reglerna mer på åtlarna än på jägarna. Till exempel står det inget i förslaget om att det måste finnas någon som är ansvarig för en björnåtel, eller att björnåtlar måste anmälas till länsstyrelsen.
– Så som vi tolkar förslaget kommer länsstyrelsen att kunna välja ifall de vill besluta att åtel inte behöver registreras. Det står nämligen inte i förslaget att de inte får besluta det, kommenterar riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund.
Han tycker att ju färre regler och krav desto bättre.

Långt avstånd vid hundsläpp
Däremot är han bekymrad över Naturvårdsverkets förslag om att hund som används vid björnjakt inte ska få släppas närmare en åtel än 1 000 meter. Hittills har avståndet inte varit reglerat, utan det har stått: ”upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet”.
– Förslaget innebär att jägare riskerar att hamna i sitsen att de inte känner till alla åtlar på grannmarkerna. Och att bevisa att så är fallet blir inte lätt. Att dessutom ha en radie på 1 000 meter runt en åtel betyder alltså att man inte får släppa en hund på ett 314 hektar stort område, beskriver Jens Gustafsson, allt annat än nöjd.
Remissvaren ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 30 november.