Kaliber 6,5x55 fungerar inte med kopparkulor. Nu har kalibern en chans att överleva tills vidare, både som fältskytte- och jaktpatron.
Kaliber 6,5x55 fungerar inte med kopparkulor. Nu har kalibern en chans att överleva tills vidare, både som fältskytte- och jaktpatron.

”Fortsatt skytte med bly”

Skytte med blykulor kan fortsätta tills det finns alternativ som fungerar.
Regeringen tänker inte fullfölja det tidigare beslutet om ett förbud mot blykulor och blyhagel.
Det beskedet kommer efter en direkt fråga till Fredrik Reinfeldt.
13-åriga Rebecka Ljung-Nielsen skrev till Reinfeldt och bad att den nya borgerliga regeringen ska stoppa förbudet mot blyammunition, som beslutades när det var en socialdemokratisk regering.

Hon utövar bland annat fältskytte i Västerås frivilliga skarpskytteförening och använder gevär både i kaliber 6,5×55 och .22LR.

– Båda dessa går bara att använda med blykulor. Flera experter säger att bly från kulor inte sprids i naturen på ett farligt sätt, skriver Rebecka.

Nu vill hon fortsätta med skyttetävlingar och träningar.

– Snälla, hjälp oss att stoppa förbudet, avslutas brevet.

Ett svar kommer från Markus Friberg, politisk sekreterare på riksdagskansliet, som skrivit på uppdrag av den nya statsministern.

– Den borgerliga regeringen kommer varken att förbjuda blykulor eller byhagel, så länge de används vid fastmarksskytte och det inte finns ersättningsammunition, meddelar Markus Friberg.

– Vi tycker däremot inte att det ska vara tillåtet att använda blyammunition vid skytte över vatten eftersom blyet förorenar vatten mer än fastmark, tillägger han.

Kör över tjänstemännens utredning

Detta svar innebär alltså att regeringen är beredd att köra över den utredning av blyförbudet som gjorts av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Utredningen ska lämnas över till regeringen den sista oktober.

Enligt de två myndigheterna bör ingen form av målskytte tillåtas med blykulor. Det måste i så fall ske mot miljökulfång, som för skytterörelsen skulle kosta minst 1,2 miljarder kronor. Det innebär att uppåt 60 procent av skytteverksamheten skulle försvinna och många skjutbanor måste stängas.

Fältskytte går inte alls att genomföra med kulfång och dessa skytteformer skulle försvinna helt om myndigheterna fick bestämma.