Vad tänker regeringen göra för att tillse att reglerna om hemlig avlyssning av jägare ska följas i praktiken? Det undrar riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD).
Foto: Shutterstock & riksdagen Vad tänker regeringen göra för att tillse att reglerna om hemlig avlyssning av jägare ska följas i praktiken? Det undrar riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD).

Fråga till ministern om hemlig avlyssning

Vad tänker regeringen göra för att tillse att reglerna om hemlig avlyssning av jägare ska följas i praktiken? Det undrar riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson (KD) i en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson.

Det har nu gått så långt att enskilda på allvar tror att de avlyssnas av staten för att de uttrycker ogillande över rovdjurspolitiken, skriver Kjell-Arne Ottosson till justitieministern.
Anledningen är att Riksåklagaren har skrivit en framställan till regeringen där man föreslår att möjligheten till hemliga tvångsmedel ska utökas. I framställan framgår att hemlig avlyssning vid utredning av jaktbrott ”är i dag närmast utesluten med hänsyn till gällande straffvärdespraxis”.

I strid mot gällande regler
Ändå förekommer sådan avlyssning, vilket då rimligen är i strid mot gällande regler, påpekar Ottosson.
Han tycker att det är av största vikt att förtroendet för de rättsvårdande myndigheterna upprätthålls. Inte minst när det gäller brottslighet med koppling till politiskt infekterade frågor, exempelvis rovdjurspolitiken.
– När möjligheterna för avlyssning utökas, det vill säga att åklagarväsendet ges ett utökat förtroende från medborgarna, blir det ännu viktigare att reglerna efterlevs. Till dess är det naturligtvis ett krav att gällande regler efterlevs, säger Kjell-Arne Ottosson i ett pressmeddelande.