Ombuden från de 20 JRF-distrikten enades i frågan om nollvision för varg.
Foto: Anders Ljung Ombuden från de 20 JRF-distrikten enades i frågan om nollvision för varg.

Frågan om nollvision för varg avgjord

Frågan om nollvision för varg slutade med att alla på JRF-stämman blev nöjda när det var dags för behandlingen av rovdjursmotionerna.

Värmlandsdistriktet med Kurt Borg i spetsen har tillsammans med sju andra distrikt i Jägarnas Riksförbund krävt att förbundet ska säga nej till en fritt levande vargstam i Sverige.

Förbundsstyrelsen ville istället hänvisa till remissyttrandet om rovdjursutredningen.

– Vi hävdar att det är den regionala beslutskompetensen som gäller, förklarade JRF-basen Conny Sandström.

– Det nationella målet är summan av de regionala målen. Om samtliga län via ett demokratiskt förfarande säger att de inte vill ha vargföryngringar – då blir det noll, kommenterade Conny Sandström.

Ett steg tillbaka

Det är ett steg tillbaka att ta ett övergripande beslut om man ska fatta besluten regionalt, framhöll han.

– Det är lättare att få gehör för det här än att kräva nollvision för hela landet. Vi är ensamma om att så tydligt driva frågan att regionala beslut om rovdjursstammarnas storlek ska stå över det nationella målet, sammanfattade Conny Sandström.

Efter några till inlägg från olika ombud föreslog Hans-Bertil Granevald att det skulle göras ett tillägg i motionssvaret som förtydligar att distrikten är suveräna att fatta beslut om nollvision.

Därmed var frågan avgjord.

Nästan lite chockad

– Jag är nästan lite chockad att det blev en så kort diskussion. Jag tar det som ett kvitto på att ni tycker att förbundsstyrelsen gjort ett bra yttrande om rovdjursutredningen, kommenterade Conny Sandström.

– Det viktiga nu är att Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över hur den regionala rovdjursförvaltningen ska se ut, fortsatte han.

– Det finns en avhandling som visar att länsstyrelsernas tjänstemän sitter och styr på eget bevåg, tillade JRF-basen

Viltvårdsnämnder och rovdjursgrupper ges inget inflytande.

– De körs över av tjänstemännen på ett helt oacceptabelt sätt, fastslog Conny Sandström.